Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Obzirom da je prije nekoliko mjeseci aktuelizovan  problem  opstanka porodilišta u Derventi i Prnjavoru, konkretno pitanje, ministre, odnosi se na dosadašnje obezbjeđivanje tehničkih i medicinskih, kadrovskih i drugih uslova za dalji nesmetan rad porodilišta u Derventi i Prnjavoru.

Šta je to do sad urađeno i šta možemo očekivati da će biti urađeno narednih mjeseci kako bi ova dva porodilišta nesmetano funkcionisala ubuduće u Derventi i Prnjavoru?

Ja vas molim da detaljan odgovor dostavite u pismenoj formi.

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-256/17

Banja Luka,07.07.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

KLUB POSLANIKA SDS-SRS RS

n/r: Nade Planinčević, narodni poslanik

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nade Planinčević je na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25.; 26. i 27. aprila 2017. godine postavio sljedeće poslaničko pitanje:

  • Obzirom da je prije nekoliko mjeseci aktuelizovan problem opstanka porodilišta u Derventi i Prnjavoru, konkretno pitanje, ministre, odnosi se na dosadašnje obezbjeđivanje tehničkih i medicinskih, kadrovskih i drugih uslova zadalji nesmetan rad porodilišta u Derventi i Prnjavoru. Šta je to do sad urađeno i šta možemo očekivati da će biti urađeno narednih mjeseci kako bi ova dva porodilišta nesmetano funkcionisala ubuduće u Derventi i Prnjavoru?

U skladu sa članom 82 Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Na osnovu člana 131. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 106/09 i 44/15) i člana 82. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12, 15/16 i 57/16), ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: ministar) je donio rješenje broj: 11/03-052-118/16, kojim je dana 28.11.2016. godine imenovao Komisiju za stručni nadzor. U skladu sa rješenjem ministra, Komisija je bila dužna da izvrši vanredni stručni nadzor u porodilištima u Republici Srpskoj, u pogledu prostora, kadra i opreme porodilišta i postojanju proceduralnih i zakonskih predpostavki za rad porodilišta.

Shodno obavljenom stručnom nadzoru, Komisija je pripremila izvještaj o utvrđenom stanju i predložila mjere koje treba preduzeti u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti.

JZU Dom zdravlja Prnjavor i JZU Dom zdravlja Derventa treba da postupe prema Rješenju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite  broj : 11/04-052-25-1/17 (JZU Dom zdravlja Prnjavor) odnosno broj 11/04-052-25/17 (JZU Dom zdravlja Derventa), od 07.07.2017. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                      MINISTAR

Dostaviti:                                                                                                                     Dragan Bogdanić, dr med.

 

  1. Generalnom sekretarijatu

 Vlade Republike Srpske,

  1. a/a

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9