Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj sjednici održanoj 5. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

-MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

-MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

-MINISTARSTVU PRAVDE

               Tražim odgovor na već postavljeno pitanje (iako sam dobio tri ''odgovora'' koji se ne odnose na postavljeno pitanje).

               Pitanje ministru pravde:

               Obzirom da je ministar MUPa u svom odgovoru naveo da je slučaj ''Toplana Derventa'' proslijeđen Okružnom tužilaštvu Doboj radi donošenja tužilačke odluke, ima li u ovom predmetu elemenata krivične odgovornosti, i kad se može očekivati donošenje tužilačke odluke?

               NAPOMENA: U prilogu postavljeno poslaničko pitanje i odgovori koji ne odgovaraju suštini postavljenog pitanja.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-2796/16

Datum: 16.05.2016. godine

     NARODNA SKUPŠTINA

     REPUBLIKE SRPSKE

     Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

     Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika  SDS-SRS RS, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  05. aprila  2016. godine, poslaničko pitanje:

     „Obzirom da je ministar MUP-a u svom odgovoru naveo da je slučaj „Toplana Derventa“ proslijeđen Okružnom tužilaštvu Doboj, radi donošenja tužilačke odluke, ima li u ovom predmetu elemnata krivične odgovornosti i kad se može očekivati donošenje tužilačke odluke“?

    U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                      O D G O V O R  

     Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Okružnom tužilaštvu u Doboju, a koje je dana 16.05.2016. godine, dostavio sljedeći odgovor:                  

                   „ Prije svega moramo istaći da je pitanje koje nam je dostavljeno nejasno, obzirom da nije konkretizovano na šta se konkretno odnosi slučaj „Toplana Derventa“ iz poslaničkog pitanja, odnosno za koji se predmet traže informacije.

     Naime, ovo tužilaštvo ima dva predmeta, u kojima e pojavljuje „Toplana Derventa“ a.d. Derventa, u to jedan predmet pod brojem T15 0 KTA 0012618 13, koji je formiran na osnovu anonimne prijave, dostavljene ovom tužilaštvu od strane PS Derventa, i drugi predmet pod brojem  T15 0 KTA 0018669 15, koji je formiran na osnovu izvještaja o otvorenom postupku likvidacije nad „Toplana Derventa“ a.d. Derventa, koji je dostavljen od strane Okružnog privrednog suda u Doboju. Predmet broj T15 0 KTA 0012618 13 još uvijek je u fazi prijave, te o istom postupajući tužilac i dalje  preduzima potrebne istražne radnje. Osim toga,  bio je uništen tokom poplava u maju 2014. godine, te je isti trebalo i rekonstruisati.

Što se tiče predmeta broj T15 0 KTA 0018669 15 isti je završen u maju 2015. godine, na način da je postupajući tužilac našao da iz dostavljenog izvještaja ne proizilazi postojanje elemenata nekog od krivičnih djela“.

                   S poštovanjem!

                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                 Anton Kasipović

Predmet obradila Snježana Bojić Jovanović

Saglasan pomoćnik ministra Slobodan Zec

 

 

 

05.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9