Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

            Vašim Rješenjem potvrđeno je pravo Milanović Andriji na otpremninu, koje u praksi ne može realizovati (do današnjeg dana).

            Šta namjeravate preduzeti kako bi pomenuti Rješenje bilo realizovano, čime bi pomenuti građanin ostvario pravo na otpremninu?

NAPOMENA: U prilogu dostavljam Rješenje Ministarstva rada broj: 05/5-49765/MV od 28.03.2014. godine.

ODGOVOR:

Broj: 16-011-28/2015

Banja Luka, 03.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nada Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS  je  na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.  oktobra  2015. godine, postavila  sljedeće poslaničko pitanje:

„ Vašim rješenjem potvrđeno je pravo Milanović Andriji na otpremninu , koje u praksi ne može realizovati (do današnjeg dana).

Pitanje:  Šta namjeravati preduzeti kako bi pomenuto rješenje bilo realizovano, čime bi pomenuti građanin ostvario pravo na otpremninu.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Članom 153. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07), propisano je da visina otpremnine iz člana 152. stav 1. ovog zakona zavisi od dužine radnog staža radnika kod poslodavca, i iznosi:

- za radni staž do pet godina – u visini 1,33 prosječne plate u Republici u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kome se radniku priznaje pravo na otpremninu, prema podatcima Republičkog zavoda za statistiku;

- za radni staž od 5 do 10 godina – u visini 2,00 prosječne plate iz alineje 1. ovog člana;

- za radni staž od 10 do 20 godina – u visini 2,66 plate iz alineje 1. ovog člana;

- za radni staž preko 20 godina – u visini 3,00 prosječne plate iz alineje 1. ovog člana.

            Isto tako, član 154. propisuje da se otpremnina iz člana 153. ovog zakona isplaćuje radniku na teret fonda formiranog za ovu svrhu iz sredstava obezbijeđenih od prodaje državnog kapitala i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

            Obzirom da isplata zavisi od dinamike i iznosa doznačenih sredstava Ministarstvu, nije moguće unaprijed odrediti  datum isplate otpremnine za Andriju Milanovića kojem  je pravo na otpremninu priznato 28.03.2014. god. Ono što možemo reći to je da se u Budžetu Republike Srpske redovno (svake godine) obezbjeđuju sredstva za isplatu predmetnih otpremnina, a ovo ministarstvo vrši isplatu prema redosljedu donošenja rješenja i da će Andrija Milanović biti isplaćen  kada dođe na red za isplatu prema pomenutom redoslijedu isplate.

Zbog velikog broja prispjelih zahtjeva (cca 60.000) i iznosa sredstava koji se na godišnjem nivou obezbjeđuju u Budžetu Republike, ovo ministarstvo nije u mogućnosti da sve zahtjeve riješi i isplati odmah po donošenju rješenja, zbog čega se u rješenju i navodi da će otpremnina biti isplaćena po obezbjeđenju sredstava za te namjene.

Što se tiče dinamike isplate, obavještavamo Vas da su, prema zadnjim spiskovima  za isplatu iz  septembra i novembra mjeseca 2014.godine, na red za isplatu došla rješenja donesena u januaru i februaru  2011.god. koji nažalost još nisu realizovani, jer Ministrastvo finansija nije ovom ministarstvu doznačilo sva  sredstva koja su u budžetu obezbjeđena  za isplatu predmetnih otpremnina.

Zato vas upućujemo da odgovor na postavljeno pitanje potražite od Ministarstva finansija.

S poštovanjem,                                                                         

 

                                                                                       M I N I S T A R                 

                                                                                     Milenko Savanović        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9