Narodni poslanik Miroslav BrčkaloM Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Šta je resorno Ministarstvo uradilo po pitanju novog Pravilnika kojim se reguliše pravo vanrednog polaganja u srednjim školama u Republici Srpskoj?

 Aktiv direktora srednjih škola je Ministarstvu prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske predao prijedlog novog Zakona o vanrednom školovanju.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-114/15

Dana: 18.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo na trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 15. aprila 2015. godine, postavio je sljedeće pitanje:

Šta je resorno Ministarstvo uradilo po pitanju novog Pravilnika kojim se reguliše pravo vanrednog polaganja u srednjim školama u Republici Srpskoj?

Aktiv direktora srednjih škola je Ministarstvu prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske predao prijedlog novog Zakona o vanrednom školovanju.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Narodna skupština Republike Srpske je 2009. godine usvojila Zakon o obrazovanju odraslih, čime je ova oblast usklađena sa evropskim zakonodavstvom. Obrazovanje odraslih se izvodu po posebnim programima obrazovanja prilagođenim odraslim polaznicima, kojima se omogućava sticanje znanja, vještina i sposobnosti koje ih čini konkurentnim na tržištu rada. Programi obrazovanja odraslih se realizuju izvođenjem nastave i praktičnim radom. Navedeni zakon ne predviđa donošenje pravilnika koji reguliše vanredno polaganje, a termin vanredni učenik je ukinut.

Aktiv direktora srednjih škola je dostavio prijedlog donošenja Pravilnika kojim se van snage stavlja Zakon o obrazovanju odraslih. Dostavljeni prijedlog ne ispunjava osnovne uslove za razmatranje, jer se pravilnikom koji je akt niže pravne snage ne može staviti van snage zakon. Pored navedenog, budući da isti ne sadrži prijedlog na koji način će građani sticati znanja, vještine i sposobnosti, već samo kako će se sprovoditi ispiti i raspoređivati sredstva prikupljena na takav način, isti nije u skladu sa već usvojenim Zakonom o obrazovanju odraslih, kao ni Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, koje treba da usvoje svi organi nadležni za oblast obrazovanja u Bosni i Hercegovini, čime se ova oblast usklađuje sa evropskim principima i standardima. Dio kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine je već izmijenio svoje propise koji uređuju ovu oblast po modelu kako je to već urađeno u Republici Srpskoj, a u narednom periodu očekuje se da svi kantoni izvrše usklađivanje svojih propisa. Republika Srpska je u ovoj oblasti napravila reforme koje su u potpunosti usklađene sa direktivama Evropske unije, i koje predstavljaju značajan pomak u odnosu na kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

                                                            M I N I S T A R       

                                                       Dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9