Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Da li ste upoznati da Odluka o zaštiti parka prirode ''Jahorina'' sadrži dosta nelogičnosti i nejasnoća, te da je u suprotnosti sa određenim važećim zakonskim rješenjima, kao npr. Zakonom o skijalištu?

Postavlja se više otvorenih pitanja od toga ko će upravljati destilacijom (Olimpijski centar Jahorina ili Javno preduzeće Šume Republike Srpske), može li se na Jahorini izgraditi jezero za sistem vještačkog osnježavanja i napraviti nove skijaške staze, šta će se desiti sa ovdašnjim Šumskim gazdinstvom Jahorina, jer je ostvaren etat na površini parka prirode 42% od ukupnog prihoda od prodaje šumskih drvnih sortimenata. Koja je uloga opštine Pale i Trnovo?

ODGOVOR

Broj: 15.04-011-120/15

Datum: 29.04.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo na Trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15, 16, 17 i 21. aprila 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  1. Da li ste upoznati da Odluka o zaštiti parka prirode „Jahorina“ sadrži dosta nelogičnosti i nejasnoća, te da je u suprotnosti sa određenim važećim zakonskim rješenjima, kao npr. Zakonom o skijalištu?
  2. Postavlja se više otvorenih pitanja od toga ko će upravljati destinacijom ( Olimpijski centar „Jahorina“ ili Javno preduzeće „Šume Republike Srpske“), može li se na Jahorini izgraditi jezero sa sistemom vještačkog osnježavanja i napraviti nove skijaške staze, šta će se desiti sa ovdašnjim Šumskim gazdinstvom Jahorina, jer je ostvaren etat na površini parka prirode 42% od ukupnog prihoda od prodaje šumskih drvnih sortimenata. Koja je uloga opštine Pale i Trnovo?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći:

ODGOVOR

  1. Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske je izradio Studiju zaštite – Stručnu osnovu za zaštitu planinskog masiva Jahorina na teritoriji Republike Srpske kao parka prirode, te je istu dostavio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, radi provođenja postupka proglašavanja zaštićenog područja. Na osnovu dostavljenje Studije zaštite ovo ministarstvo je izradilo Prijedlog odluke o zaštiti Parka prirode „Javorina“, te je na osnovu čl. 60. i 62. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/14) navedenu Studiju zaštite i Prijedlog odluke dostavilo na mišljenje nadležnim ministarstvima i zainteresovanim stranama.

         U narednoj fazi postupka, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode tokom izrade akta o zaštiti prirodnih vrijednosti obezbjediće se učešće javnosti, putem javnog uvida. Postupak javnog uvida traje 30 dana i sprovodi ga ovo ministarstvo. Obavještenje o javnom uvidu objavljuje se u jednom od javnih glasila Republike Srpske. Na taj način u opštinama Pale i Trnovo, na čijem području se nalazi lokalitet, objaviće se početak javnog uvida na oglasnim tablama u zgradama Administrativnih službi i omogućiće se zainteresovanoj javnosti uvid u prijedlog akta o proglašavanju zaštite i priloženu dokumentaciju, u trajanju od 30 dana. Ministarstvo će razmotriti sve podnesene primjedbe i izvršiti ocjenu njihove opravdanosti.  

2. Park prirode je kategorija zaštićenog područja u kojoj su dozvoljene privredne i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i vrijednosti. U skladu sa članom 75. stav 8. Zakona o zaštiti prirode, za upravljača zaštićenog područja je predloženo Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske“, odnosno Šumsko gazdinstvo „Jahorina“ Pale.

Regulacionim planom posebnog područja Jahorina određeni su urbanistički uslovi za građenje i uređenje prostora.

Proglašavanje Parka prirode „Javorina“ doprinjeće razvoju opština Pale i Trnovo u smislu  zadovoljenja naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih djelatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja.

 

                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                         Srebrenka Golić

 

 

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9