Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Da li je i kome prodat dio imovine RAOP-a? Ko ima pravo da prodaje ovu imovinu i da li postoji saglasnosti Ministarstva finansija ili je riječ o novom krivičnom djelu?

ODGOVOR:

Broj: 05.03/011-389/17

Datum: 25.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP je na Dvadesetoj sjednici održanoj  18. jula 2017. godine postavio  sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je i kome prodat dio imovine RAOP-a? Ko ima pravo da prodaje ovu imovinu i da li postoji saglasnost Ministarstva finansija ili je riječ o novom krivičnom dijelu?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11)  dajemo sljedeći:

                                                                 ODGOVOR:

Nepokretna imovina privrednog društva Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo je prodata kroz izvršni postupak koji je vođen pred Osnovnim sudom Sokolac. Kompletnu nepokretnu imovinu društva dana 29.08.2013. godine kupilo je privredno društvo „Elektroinžinjering“ d.o.o. Banja Luka, čiji su osnivači dvije ruske kompanije.

Prodaja pokretne imovine društva je vršena putem usmenog javnog nadmetanja u skladu sa Zakonom o poreskom postupku. S obzirom da prodaja pokretne imovine društva putem licitacije nije uspjela, Poreska uprava je uputila prijedlog za prenos iste u svojinu Republike Srpske, što je Vlada Republike Srpske odlukom broj: 04/1-012-2-1925/13 od 12.09.2013. godine  prihvatila.

Privredno društvo „Elektroinžinjering“ d.o.o. Banja Luka je na kupljenoj nepokretnoj imovini Rasklopne opreme a.d. Istočno Sarajevo osnovalo, u aprilu 2014. godine, privredno društvo „E“ Elektroenergetska oprema d.o.o Istočno Sarajevo sa namjerom nastavka proizvodnje.

U tom cilju Vlada Republike Srpske je Zaključkom broj: 04/1-012-2-2654/13 od 18.12.2013.godine  zadužila Poresku upravu Republike Srpske da pokretnu imovinu ustupi na korišćenje preduzeću „Elektroinžinjering“ d.o.o. Banja Luka.

Novoformirano privredno društvo „E“ Elektroenergetska oprema d.o.o. Istočno Sarajevo je u 2014. godini   obnovilo proizvodnju mjernih trasformatora, zapošljavalo 96 radnika i poslovalo  pozitivno. U drugoj polovini 2015. godine društvo nije bilo u mogućnosti obezbjediti nove ugovore i došlo je do prekida proizvodnje i otpuštanja radnika.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva nema saznanja o bilo kakvoj daljoj prodaji   imovine bivšeg privrednog društva Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                                                       Petar Đokić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9