Narodni poslanik Milenko Vićanović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milenko Vićanović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 6. novembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Kolika je finansijska vrijednost ugovora koje imaju banje u Republici Srpskoj sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 2010. do danas? Tražim za svaku banju da mi dostavite finansijsku vrijednost tih ugovora za svaku godinu.

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-535/17
Datum: 24.11.2017. godine

 

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Narodni poslanik PDP, Milenko Vićanović, je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 06. novembra 2017.godine postavio sljedeće pitanje:

   „- Kolika je finansijska vrijednost ugovora koje imaju banje u Republici Srpskoj sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

    Finansijska vrijednost ugovora, prema podacima dobivenim iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koje imaju banje u Republici Srpskoj sa Fondom zdravsvenog osiguranja Republike Srpske iznose:

R/B

Naziv

Ugovorena sredstva za banjsku rehabilitaciju

 2010. g.

 2011. g.

2012. g.

2013. g.

2014. g.

2015. g.

2016.g.

2017. g.

1.

JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotović" B.Luka

12,500,500

11,250,450

14,280,488

14,636,710

14,636,710

14,636,710

15,449,793

16,107,578

2.

Zdravstveno turistički centar „Banja Kulaši” d.o.o. Prnjavor

381,477

343,329

324,255

 

 

 

450,000

499,954

3.

Spec. bolnica za fizikal.Medic.i rehabilit. „Mlječanica“ K.Dubica

2,141,300

1,567,307

2,139,340

2,139,340

2,139,340

2,139,340

2,139,340

2,289,340

4.

Javna ustanova Banja „Dvorovi” Bijeljina

249,744

224,770

200,000

250,000

200,000

200,000

200,000

200,000

5.

Zdravstv.turist. centar «Banja Vrućica» A.D. Teslić

1,086,430

977,787

1,026,676

1,026,676

1,126,676

1,126,676

1,226,650

1,226,650

6.

Javna ustanova Rehabilitacioni centar «Vilina Vlas» Višegrad

376,200

338,580

319,770

296,402

296,402

296,402

296,402

296,402

UKUPNO

16,735,651

14,702,222

18,290,529

18,349,128

18,399,128

18,399,128

19,762,185

20,619,924

 

Napomena:

 

U 2016. godini ZTC "Banja Kulaši" Prnjavor ugovorio je banjsko liječenje za period 01.07.-31.12.2016. godine

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                              MINISTAR           

                                                                                                                                   Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

06.11.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9