Narodni poslanik Milan Švraka Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 14. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Dana 27.10.2011. održana je sjednica Vlade na kojoj je na dnevnom redu tačka 4. bilo razmatranje Informacije o toku stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika ''Ratarstvo'' a.d. Nova Topola sa prijedlogom zaključaka.

               Ista je skinuta sa dnevnog reda i od tada počinju problemi vezano za stečaj u ovoj firmi.

               Zaključak je navodno trebao biti da se povjerioci namire 100%, da se imovina ustupi Poljoprivrednom institutu za zemljište Poljoprivrednog instituta u Trapistima , koje bi se ustupilo Gradu Banja Luka.

               Da li se po ovoj tački kasnije razmatralo i koji je zaključak donesen?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.5-011-326/17

Datum: 28.06.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                                 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Švraka (Klub poslanika PDP) na devetnaestoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske dana 14. juna 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Da li je tačka 4. dnevnog reda sjednice Vlade Republike Srpske održane dana  27.10.2011. godine „Informacije o toku stečajnožg postupka nad imovinom stečajnog dužnika „Ratarstvo“ a.d. Nova Topola“, kasnije razmatrana i koji zaključak je donesen ?“.     

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Na sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 2011. godine, bila je kandidovana tačka Informacija o toku stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika „Ratarstvo a.d. Nova Topola“, ali ista nije razmatrana zbog čega ni zaključak koji je trebao da proistekne iz iste nije donesen. Pored navednog, navodimo da predloženi tekst ove Informacija kao i prijedlog zaključka nije sadržavao podatke o namirenju povjerilaca ovog stečajnog dužnika ustupanjem njegove imovine drugom subjektu, kao i da Vlada Republike Srpske navednu tačku nije ponovno razmatrala.  

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                      M I N I S T A R

                                                                                                                            prof. dr Stevo Mirjanić

                                                                                                                                

 

 

 

 

14.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9