Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Činjenica je da je u proteklom vremenu školovan na našim visokoškolskih ustanovama značajan broj kadrova iz oblasti ekologije.

Planira li nadležno Ministarstvo kroz zakonska rješenja da uredi značajnije zapošljavanje ovih kadrova u privredi i vanprivredi?

ODGOVOR:

Broj:15.04-011-118/15

Datum: 28.04.2015. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Milan Švraka  na Trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. aprila 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • Činjenica je da je u proteklom vremenu školovan na našim visokoškolskim ustanovama značajan broj kadrova iz oblasti ekologije. Planira li nadležno Ministarstvo  kroz zakonska rješenja da uradi značajnije zapošljavanje ovih kadrova u privredi i vanprivredi?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći:

ODGOVOR

Izmjenom i dopunom Zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 71/12) mijenja se član 67. stav  (3) i glasi:  ''Ministar posebnim propisima utvrđuje uslove za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, kao  i uslove i način polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine''.

Na osnovu izmjenjenog i dopunjenog člana Zakona vršiće se izmjene i dopune donesenog Pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zašte životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 28/13). Planiranim izmjenama odredbi ovog Pravilnika biće omogućeno i da izvršioci  sa završenim prvim ciklusom studijskog obrazovanja i 240 ECTS bodova iz oblasti ekologije,  obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite životne sredine''.

 

                                                                                                                                                                       MINISTAR

                                                                                                                                                                  Srebrenka Golić

 

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9