Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 13. jula 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Odlukom Osnovnog suda u Banjoj Luci br 71 0 Rs 146973 12 Rs od 24. 10. 2014. godine po tužbi gospodina Dragiše Adžića iz Banja Luke, urednika sportske redakcije dnevnih novina ''Fokus'', protiv tuženog ''Press Commerce'' d.o.o. BANJA LUKA, radi zaštite prava iz radnog odnosa, obavezan je tuženi da tužiocu isplati plate za period 1. 10. 2011. do dana 24. 10. 2014. u mjesečnim iznosima od po 900,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, što ukupno potraživanje čini oko 45-50000KM. Tuženi je bio obavezan uplatiti i poreze i doprinose na ime tužioca za pomenuti period.

               Javnost u RS je upoznata da je ''Fokus''-u Vlada RS od 2009. godine uplatila ukupno 1,2, miliona KM podržavajući ''Fokus''-ove akcije ''Najsrećniji fiskalni račun'' i ''Izbor najmenadžera RS'', u isto vrijeme radnicima nisu uplaćivani doprinosi i nisu naplaćivane plate.

               PDP je podnio krivičnu prijavu kod okružnog tužilaštva, koja je zaprimljena još 19. 2. 2013. godine zbog sumnje na niz mogućih krivičnih dijela iz oblasti korupcije i zloupotrebe službenog položaja, uz ogromnu štetu pričinjenu RS. Moje pitanje glasi:

               Prošle su gotovo dvije godine od donesene gore navedene presude koja nije realizovana, isto preduzeće je još uvijek prijavljeno u Poreskoj upravi. Kako da gospodin Dragiša Adžić realizuje svoje pravo doneseno gore navedenom Presudom? Kako da RS realizuje svoja potraživanja?

               U prilogu Presuda OS Banja Luka br 71 0 Rs 146973 12 Rs od 24. 10. 2014. godine

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-5363/16

Datum, 23.08.2016.godine                                                                                                 

             NARODNA SKUPŠTINA

               REPUBLIKE SRPSKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

               PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje.-

               Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 13.jula 2016.godine, sljedeće poslaničko pitanje:

               „Odlukom Osnovnog suda u Banjaluci br. 71 0 Rs 146973 12 Rs od 24.10.2014.godine po tužbi gospodina Dragiše Adžića iz Banja Luke, urednika sportske redakcije dnevnih novina „Fokus“, protiv tuženog „Press Commerce“ d.o.o. Banja Luka, radi zaštite prava iz radnog odnosa, obavezan je tuženi da tužiocu isplati plate za period 01.10.2011. do dana 24.10.2014.godine u mjesečnim iznosima od po 900,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, što ukupno potraživanje čini od 45.000-50.000 KM. Tuženi je bio obavezan uplatiti i poreze i doprinose na ime tužioca za pomenuti period.

               Javnost u Republici Srpskoj je upoznata da je „Fokus“-u Vlada Republike Srpske od 2009.godine uplatila ukupno 1,2 miliona KM, podržavajući „Fokus“-ove akcije „Najsrećniji fiskalni račun“ i „Izbor najmenadžera Republike Srpske“, a u isto vrijeme radnicima nisu uplaćivani doprinosi i nisu isplaćivane plate.

               PDP je podnio krivičnu prijavu kod okružnog tužilaštva, koja je zaprimljena još 19.02.2013.godine, zbog sumnje na niz mogućih krivičnih djela iz oblasti korupcije i zloupotrebe službenog položaja, uz ogromnu štetu pričinjenu Republici Srpskoj. Moje pitanje glasi:

               Prošle su gotovo dvije godine od donesene gore navedene presude koja nije realizovana, isto preduzeće je još uvijek prijavljeno u Poreskoj upravi Republike Srpske. Kako da gospodin Dragiša Adžić realizuje svoje pravo doneseno gore navedenom presudom? Kako da Republika Srpska realizuje svoja potraživanja?“

         U skladu sa članom 82. Poslovnika  o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                Ministarstvo pravde Republike Srpske je dana 25.07.2016. godine poslaničko pitanje narodnog poslanika Milana Švrake uputilo Osnovnom sudu u Banjaluci, radi dostavljanja informacija o navodima iz poslaničkog pitanja.

               Osnovni sud u Banjaluci je aktom br. 071-0-Su-0-16-002501 od 05.08.2016.godine dostavilo sljedeći odgovor:

               „U vezi sa vašim aktom koji se odnosi na predmet 71 0 Rs 146973 12 Rs, pokrenut tužbom Dragiše Adžića iz Banja Luke protiv tuženog „Press Commerce“ d.o.o. Banja Luka, obavještavamo vas da je u naznačenom predmetu dana 24.10.2014.godine donesena presuda u korist tužioca, te je ista pravosnažna od 14.11.2014.godine.

               Naime, provjerom kroz naše evidencije nismo mogli utvrditi da je gospodin Dragiša Adžić po prijemu pravosnažne presude pokrenuo izvršni postupak, odnosno da je podnio prijedlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave. U skladu s tim, ukoliko izvršni postupak nije pokrenut, stranka nije u mogućnosti da ostvari svoja potraživanja“.

    S poštovanjem,                                                                            

                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                              Anton Kasipović

 

DOSTAVLJENO:

-naslovu (2 h ćirilica, 1 h latinica, CD)

-a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9