Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva; Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 14. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

-MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

-MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

-MINISTARSTVU PRAVDE

  1. Zašto stečaj u ''Ratarstvo'' Nova Topola traje već 9 godina i dokle se stiglo sa istim?
  2. Zašto se tokom stečaja nije moglo prodati poljoprivredno zemljište ''Ratarstvo'' koje je tu zemlju kupovalo prije pokretanja stečaja, dakle zašto to zemljište nije u stečajnoj masi? 1250 ha je u gruntovnici 1/1 upisano na ''Ratarstvo'', a stečajni sudija Midho Vukalić nije dozvolio da uđe u stečajnu masu. Protiv g. Vukalića su podnesene krivične prijave, kao i protiv stečajnog upravnika Dušana Kovačevića.
  3. Dokle se došlo sa istragom vezano za ove krivične prijave?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-4822/17-1                                                                                     

Datum: 19.07.2017. godine                                                                                         

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Trg Republike Srpske broj 1

78 000 Banja Luka

Veza:   Vaš predmet broj: 04.2-011-299/17 od 20.06.2017. godine

Predmet:   Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se,

            Narodni poslanik Švraka Milan, Klub poslanika PDP, postavio je na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj dana 13., 14. i 15. juna. 2017. godine, u skladu sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

            „Zašto stečaj u „Ratarstvo“ Nova Topola traje već 9 godina i dokle se stiglo sa istim?

              Zašto se tokom stečaja nije moglo prodati poljoprivredno zemljište „Ratarstvo“, koje je tu zemlju kupovalo prije pokretanja stečaja, dakle zašto to zemljište nije u stečajnom masi? 1250 ha je u gruntovnici 1/1 upisano na „Ratarstvo“, a stečajni sudija Midho Vukalić nije dozvolio da uđe u stečajnu masu. Protiv g.Vukalića su podnesene krivične prijave, kao i protiv stečajnog upravnika Dušana Kovačevića.

              Dokle se došlo sa istragom vezano za ove krivične prijave?“

               Narodna skupština je u prilogu poslaničkog pitanja dostavila pitanje narodnog poslanika u rukopisu.

             U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

             Razmatrajući gore dostavljeno poslaničko pitanje, ističemo da se Ministarstvo pravde Republike Srpske, obratilo pismenim putem, u vezi sa poslaničkim pitanjem, nadležnom Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci, Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala i Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci.

               Okružni privredni sud u Banjoj Luci je u svom dopisu istakao  da je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad gore navedenim Društvom podnesen Osnovnom sudu Banjaluka dana 06.02.2008.godine. Postupajući sudija je dana 25.03.2008.godine donio rješenje kojim se pokreće prethodni postupak za utvrđivanje  uslova za otvaranje stečajnog postupka nad  pravnim licem „Ratarstvo“ a.d. Nova Topola, a za  privremenog stečajnog upravnika imenovan je Vujančević Slavko iz Banjaluke.   Dana 05.05.2008.godine sud je donio rješenje kojim se otvara stečajni postupak nad navedenim Društvom.

             Navedeni predmet, kao i svaki drugi predmet u Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci, vodi se na osnovu Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske i utvrđenih planova i programa rada ovog suda za tekuću godinu i svim učesnicima u ovom postupku data je mogućnost da na odluke suda podnose pravne lijekove o kojima odlučuje neposredno viši sud, a u cilju zaštite svojih prava, a stranke koje imaju određena saznanja o radnjama koje mogu predstavljati obilježje krivičnog djela ili nekog drugog oblika nedozvoljenog postupanja, mogu se obratiti nadležnim istražnim organima.

                Takođe, istaknuto je da su dana 20.06.2017.godine bivši uposlenici stečajnog dužnika putem punomoćnika Avde Salihbegovića, advokata iz Sarajeva, podnijeli Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci žalbu na rješenje suda od 13.06.2017.godine, kojim je postupajući sudija  odbacio zahtjev za svojim izuzećem, kao nedopušten. O navedenoj žalbi će shodno odredbama Zakona o parničnom postupku odlučivati Viši privredni sud u Banjaluci.

Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci je u svom dopisu istaklo da je uvidom u službene evidencije utvrđeno da je postupajući tužilac ustupio spis Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, koje je isključivo nadležno za sudije iz podnesene prijave, a da je potom spis vraćen Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci,  kako bi ono nastavilo postupak protiv stečajnog upravnika Kovačević Dušana, s ozbirom da je isto nadležno za stečajnog upravnika. Postupak protiv stečajnog upravnika Kovačević Dušana je u toku (postupajući tužilac Simonović A.). Spis čeka da dokaze koje su radnici „Ratarstva“ Nova Topola predali državnoj Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) budu dostavljeni Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci, a koje dokaze Agencija nije zajedno sa prijavom prosljedila Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci. Nakon što Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci, zaprimi dokaze odlučiće da li će se otvoriti istraga protiv stečajnog upravnika Kovačević Dušana ili ne. Prema tome, radi se o novoj prijavi i novom predmetu, koji se trenutno nalazi u fazi prethodnih provjera. 

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je u svom dopisu istaklo  da je uvidom u upisnik, koji se vodi kod Posebnog odjeljenja, konkretno u prijavi predsjednika Odbora povjerilaca „Ratarstvo“ a.d. u stečaju Nova Topola, Koviljke Šokčević, utvrđeno da se u istoj nigdje ne navodi da je sudija Midho Vukalić, kao prijavljeni, iskoristio svoj položaj ili ovlaštenje, prekoračio granice svog ovlaštenja ili nije izvršio službenu dužnost ili počinio neko drugo krivičnog djelo predviđeno Krivičnim zakonom Republike Srpske, zbog čega u odnosu na istog postupajući tužilac nije mogao donijeti odluku, dok je u odnosu na drugu dvojicu sudija, Gajić Bogdana, sudije Višeg privrednog suda u Banjoj Luci i Maletić Branimira, sudije Osnovnog suda u Gradišci, iz prijave, nadležni tužilac donio Naredbu o nesprovođenju istrage, jer iz prijave nije proizilazio osnov sumnje da su isti počinili krivično djelo, a na šta podnosioci prijave nisu podnosili pritužbu Kancelariji tužioca. U odnosu na stečajnog upravnika Dušana Kovačevića postupak je razdvojen i isti je u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci.

 

               S poštovanjem.

 

Dostavljeno:

- Naslovu

- Arhiva

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                

                                                                                                                                        Anton Kasipović

 

 

 

 

 

 

14.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9