narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine, 6. marta 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 Koliko je radnika zaposleno u Elektroprivredi Republike Srpske zajedno sa svim jedinicama Elektrodistribucije u Republici Srpskoj?

Tražim da mi dostavite spisak imena svakog od zaposlenih sa datumom zasnivanja radnog odnosa i stepenom i vrstom obrazovanja.

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-66-3/15

Datum: 26. 03. 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miladin Stanić (Klub poslanika SDS – SRS RS) je između dvije sjednice Narodne skupštine, 06. marta 2015. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je radnika zaposleno u Elektroprivredi Republike Srpske zajedno sa svim jedinicama Elektrodistribucije u Republici Srpskoj? Tražim da mi dostavite spisak imena svakog od zaposlenih sa datumom zasnivanja radnog odnosa i stepenom i vrstom obrazovanja.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo informaciju o istom od Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“- Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Aktom broj 1.1/01-474-2/15 od 19.03.2015. godine, Matično preduzeće je dostavilo odgovor po ovom pitanju koji Vam dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,                                                                                     

                                                               MINISTAR

                                                            Petar Đokić

PRILOG ODGOVORU (PREPIS):

MJEŠOVITI HOLDING ''ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE''

Broj: 1.1/01-474-2/15

Datum: 19.03.2015. godine

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

n/r Ministra

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka

Predmet: Tražena informacija dostavlja se.

        Veza: Vaš br. 05.05/011-66-1/15 od 16.03.2015. god.

Poštovani,

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine, 06.03.2015. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

''Koliko je radnika zaposleno u Elektroprivredi Republike Srpske zajedno sa svim jedinicama Elektrodistribucije u Republici Srpskoj. Tražim da mi dostavite spisak imena svakog od zaposlenih sa datumom zasnivanja radnog odnosa i stepenom i vrstom obrazovanja.

U skladu sa postavljenim pitanjem, dostavljamo Vam podatke koji se odnose na broj zaposlenih radnika za Matično i svako Zavisno preduzeće, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine i 31.12.2014. godine, sadržane u Tabeli, u nastavku ovog pisma.

Iz analize iznesenih podataka (Tabela 1) evidentno je da je u posmatranom periodu došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih radnika u nekim od zavisnih preduzeća u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske, što ne smatramo značajnim povećanjem, kako niominalno , tako ni u pogledu troškova plata i drugih ličnih primanja.

Naime, Planom poslovanja za 2015. godinu nije predviđeno povećanje troškova bruto zarada i bruto naknada zarada, čak je programom racionalizacije poslovanja predviđeno da se masa sredstava za bruto zarade smanji.

Elektroprivreda RS, kao javno preduzeće, mora da ispuni svoje obaveze u pogledu obavljanja djelatnosti od opšteg interesa, ali i da se ponaša društveno odgovorno, ne ugrožavajući pri tome, interese zavisnih preduzeća i sistema u cjelini.

Stoga smatramo da smo dužni doprinijeti rješavanju pitanja nezaposlenosti kao jednog od gorućih problema u Republici Srpskoj. U ovo kontekstu naglašavamoo i činjenicu da smo, u postupcima zapošljavanja u ovom periodu, posebno vodili računa da zaposleni budu iz reda boračkih kategorija, porodica poginulih boraca, invalidsnih lica i socijalno ugroženih.

Broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji ERS

ZP

Broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji

 

2014.                                                 2013.

1

2                                                         3

ZP ''HE na Vrbasu'' a.d.

145                                                    145

ZP ''HE na Drini'' a.d.

251                                                    232

ZP ''HE na Trebišnjici'' a.d.

695                                                    626

 ''HE na Vrbasu'' d.o.o.

24                                                      7

ZP ''RiTE Gacko'' a.d.

1,774                                                 1,600

ZP ''RiTE Ugljevik'' a.d.

1,918                                                 1,851

''Termo Nova'' d.o.o.

28                                                       6

Ukupno proizvodnja

4,835                                                 4,467

ZP ''Elektrokrajina'' a.d.

1,743                                                 1,642

ZP ''Elektro-Doboj'' a.d.

414                                                     404

ZP ''Elektro-Bijeljina'' a.d.

920                                                     865

ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale

590                                                     559

ZP ''Elektro-Hercegovina'' a.d.

360                                                     328

Ukupno ED

4,027                                                 3,798

ZP ''IRCE'' a.d.

17                                                       17

MH ''ERS'' Matično preduzeće

177                                                     173

UKUPNO MH ''ERS''

9,056                                                 8,455

 

                                                                                                   GENERALNI DIREKTOR

                                                                                               Branislava Milekić, dipl.ek.

 

 

 

06.03.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9