Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petoj sjednici održanoj  9. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Opština Prnjavor je aktom broj: 01-1-014-160-1/15 od 13.7.2015. godine od Ministarstva finansija zatražila saglasnost na kreditno zaduženje, za koje ispunjava sve uslove propisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 71/12 i 52/14). Iznos kredita je 3.500.000,00 KM od čega je 1.000.000,00 KM namijenjeno za pokrivanje deficita iz 2012. godine koji je napravio SNSD za vrijeme vladavine u Prnjavoru, a 2.500.000,00 KM je namijenjeno za realizaciju kapitalnih projekata, među kojima je najznačajniji projekat vodosnabdijevanja grada pitkom vodom. Ministarstvo finansija nije odgovorilo na zahtjev Opštine Prnjavor ni nakon 42 dana, pa je Opština Prnjavor dana 24.08.2015. godine poslala prvu urgenciju. Ministarstvo finanisja se nije oglasilo ni poslije prve urgencije, pa je Opština Prnjavor dana 04.09.2015. godine poslala drugu urgenciju. Ministarstvo finansija se nije oglasilo ni nakon druge urgencije, a već su prošla dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Tražim da mi se odgovori na sljedeće pitanje:

  1. Zašto Vlada Republike Srpske vrši teror nad građanima Opštine Prnjavor time što im onemogućava pravo na pitku vodu?
  2. Da li je tačno da rukovodstvo SNSD-a iz Prnjavora vrši politički pritisak na Ministarstvo finansija da Opštini Prnjavor ne izda saglasnost na kreditno zaduženje, pod prijetnjom da će u suprotnom SNSD u Prnjavoru napustiti 500 članova?

Pitanje postavljam iz razloga što administracija u Ministarstvu finansija ćuti i svojim postupcima pravi probleme lokalnoj zajednici i njenim građanima, a nije jasno zbog čega se tako ponaša, jer lokalna zajednica ispunjava sve zakonom propisane uslove za kreditno zaduženje.

ODGOVOR:

Broj : 06.07/ 012- 1860-1/15

Datum: 26.10.2015. godine

 

R E P U B L I K A  S R P S K A

NARODNA SKUPŠTINA

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-SRS RS, na Petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske , održanoj 9. septembra 2015. godine postavio je sledeće

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA        

''Opština Prnjavor je aktom broj: 01-1-014-160-1/15 od 13.07.2015. godine od Ministarstva finansija zatražila saglasnost na kreditno zaduženje, za koje ispunjava uslove propisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 71/12 i 52/14).

Iznos kredita je 3.500.000,00 KM od čega je 1.000.000,00 KM namjenjeno za pokrivanje deficita iz 2012. godine koji je napravio SNSD za vrijeme vladavine u Prnjavoru, a 2.500.000,00 KM je namjenjeno za realizaciju kapitalnih projekata, među kojima je najznačajniji projekat vodosnabdjevanja grada pitkom vodom.

Ministarstvo finansija nije odgovorilo na zahtjev Opštine Prnjavor ni nakon 42 dana pa je Opština Prnjavor dana 24.08.2015. godine poslala prvu urgenciju.

Ministarstvo finansija se nije oglasilo ni poslije prve urgencije, pa je Opština Prnjavor dana 04.09.2015. godine poslala drugu urgenciju.

Ministarstvo finansija se nije oglasilo ni nakon druge urgencije, a već su prošla dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Tražim da mi se odgovori na sljedeće pitanje:

1.Zašto Vlada Republike Srpske vrši teror nad građanima Opštine Prnjavor time što im onemogućava pravo na pitku vodu.

2.Da li je tačno da rukovodstvo SNSD-a iz Prnjavora vrši politički pritisak na Ministarstvo finansija da Opštini Prnjavor ne izda saglasnost na kreditno zaduženje, pod prijetnjom da će u suprotnom SNSD u Prnjavoru napustiti 500 članova.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

  1. Prema odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima jedinica lokalne samouprave, a ne Vlada Republike Srpske, organizuje obavljanje komunalnih djelatnosti i propisuje materijalne, tehničke i druge uslove za finansiranje, razvoj, izgradnju i održavanje komunalnih djelatnosti, među kojima je i vodosnadbijevanje.  Iz Razvojnog programa Republike Srpske 2007-2010 doznačena su sredstva za projekat vodosnadbijevanja šest mjesnih zajednica sjevernog dijela opštine Prnjavor i grada sa izvorišta Povelič.

 

  1. Ministarstvo finansija u okviru resorne nadležnosti, nakon analiziranja dostavljene Odluke o kreditnom zaduženju opštine Prnjavor, broj: 01-022-100/15, utvrdilo je da bi u 2015. godini potencijalni anuitet iznosio 32.533 KM ili 0,26%, odnosno trenutni i potencijalni anuitet u 2015. godini iznosi 2.007.221 KM ili 15,93% ostvarenih redovnih prihoda iz 2014. godine.

U narednoj 2016. godini procenat zaduženja bi iznosio 17,21% (trenutni i potencijalni anuitet) a u 2017. godini procenat zaduženja bi iznosio 18,91% (trenutni i potencijalni).

Imajući u vidu naprijed navedeno, Odluka o kreditnom zaduženju opštine Prnjavor, broj: 01-022-100/15 nije u skladu sa članom 59. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 71/12 i 52/14) koji glasi: „jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo ako u periodu stvaranja duga ukupan iznos koji dospjeva za otplatu, po predloženom dugu i cjelokupnom dospjelom neizmirenom postojećem dugu, u bilo kojoj narednoj godini nije veći od 18% iznosa njenih redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini“.

 

 

                                                                           MINISTAR

                                                                      dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

09.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9