Narodni poslanik Marko Vidaković Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marko Vidaković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

            Molim da mi dostavite informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i oblasti kriminaliteta na području koje pokriva CJB Istočno Sarajevo za period 01.01-30.09.2015. godine u vidu analitičkog mjesečnog pregleda u odnosu na isti period 2014. godine, te brojno stanje zaposlenih i nacionalnu strukturu po PS i CJB koje pokriva ovaj Centar.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-372/15

Datum: 03.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:   Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

            Narodni poslanik Marko Vidaković, Klub poslanika SNSD – Milorad Dodik, postavio je na sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. oktobra 2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

            „Molim da mi dostavite informaciju o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i oblasti kriminaliteta na području koje pokriva CJB Istočno Sarajevo za period 01.01-30.09.2015. godine u vidu analitičkog mjesečnog pregleda u odnosu na isti period 2014. godine, te brojno stanje zaposlenih i nacionalnu strukturu po PS i CJB koje pokriva ovaj Centar.“

            U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Stanje javnog reda i mira. U periodu januar – septembar 2015. godine, na području u nadležnosti Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, evidentirano je 298 narušavanja javnog reda i mira, odnosno počinjeno je 387 prekršaja, što je za 1,8% više nego u istom periodu prošle godine.

Protiv počinilaca prekršaja u prvih devet mjeseci ove godine podneseno je 106 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, što je za 19,8% manje u odnosu na isti period prošle godine, a izdat je 231 prekršajni nalog, što je 16,7% više u odnosu na isti period prošle godine.

Navedenim mjerama je u posmatranom periodu 2015. godine, obuhvaćeno 389 lica, što je za 0,5% više u odnosu na isti period 2014. godine.

Bezbjednost saobraćaja. U periodu januar - septembar 2015. godine na području u nadležnosti Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, dogodilo se 785 saobraćajnih nezgoda, što je za četiri nezgode ili 0,5% više nego u istom periodu 2014. godine.

U saobraćajnim nezgodama u prvih devet mjeseci 2015. godine na području u nadležnosti Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo smrtno je stradalo 10 lica, teže je povrijeđeno 99, dok je lakše povrijeđeno 170 lica. U odnosu na isti period 2014. godine smrtno su stradala dva lica više (ili 25,0%), teže su povrijeđena 24 lica više (ili 32,0%), a lakše su povrijeđena četiri lica više (ili 2,4%). Broj nezgoda samo sa materijalnom štetom u prvih devet mjeseci 2015. godine je manji za 3,1%.

Zbog izvršenih krivičnih djela u saobraćaju, tužilaštvima je u prvih devet mjeseci 2015. godine podneseno 45 izvještaja kao i u uporednom periodu 2014. godine. Evidentirano je ukupno 23.047 prekršaja u saobraćaju, što je za 17,5% više u odnosu na isti period prošle godine. Za počinjene prekršaje u saobraćaju podneseno je 138 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, što je za 63,9% manje u odnosu na isti period prošle godine. Izdata su 20.884 prekršajna naloga ili za 18,3% više u odnosu na isti period prošle godine. Zahtjevima i prekršajnim nalozima u prvih devet mjeseci 2015. godine u saobraćaju su sankcionisana 21.094 lica, što je za 16,5% više u odnosu na broj sankcionisanih lica u istom periodu prošle godine.

Zbog tehničke neispravnosti, isteka registracije i drugih razloga, na području u nadležnosti Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo iz saobraćaja je u prvih devet mjeseci 2015. godine isključeno 817 vozila (za 3,5% manje) i 1.548 vozača (1,4% više nego u istom periodu prethodne godine).

Stanje kriminaliteta. U periodu januar – septembar 2015. godine, na području u nadležnosti Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, evidentirana su ukupno 682 krivična djela, što je za 8,9% više nego u istom periodu prošle godine.

Nadležnim tužilaštvima u prvih devet mjeseci ove godine podneseno je 590 izvještaja, što je za 3,3% više u odnosu na isti period prošle godine. Izvještajima je prijavljeno 546 lica (od čega 8 maloljetnika i 172 povratnika), što je za 6,2% manje od broja prijavljenih lica u istom periodu prošle godine.

Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela (%) u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosi 81,1 (2014. godine je iznosio 80,3), a koeficijent rasvjetljenosti po NN u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosi 60,8 (2014. godine je iznosio 54,5).

Brojno stanje i struktura zaposlenih. U CJB Istočno Sarajevo, u septembru 2015. godine, ukupno je bilo zaposleno 905 radnika, od kojih je 655 policijskih službenika, 178 državnih službenika i 72 namještenika.

Tabela 1.  Nacionalna struktura ukupno zaposlenih na području CJB Istočno Sarajevo

u septembru 2015. godine

 

Nacionalna struktura zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih

Srbi

Bošnjaci

855

50

905

 

Tabela 2.  Nacionalna struktura zaposlenih po policijskim stanicama u CJB Istočno Sarajevo u septembru 2015. godine

 

Organizaciona jedinica

CJB Istočno Sarajevo

Nacionalna struktura zaposlenih

Ukupan

broj

zaposlenih

Srbi

Bošnjaci

PS Istočno Novo Sarajevo

39

14

53

PS za BS Istočno Novo Sarajevo

28

2

30

PS Rogatica

50

1

51

PS Sokolac

58

2

60

PS Trnovo

22

4

26

PS Han Pijesak

33

1

34

PS Pale

51

3

54

PS Pale, SOP Istočni Stari Grad

13

-

13

PS Pale , SOP Mokro

6

3

9

PS Foča

42

4

46

PS Foča, SOP Miljevina

7

-

7

PS Foča, SOP Tjentište

6

-

6

PS Čajniče

33

-

33

PS Kalinovik

24

3

27

PS Višegrad

58

-

58

PS Rudo

40

-

40

PS Novo Goražde

23

14

27

Ukupno po PS

533

41

574

 

S poštovanjem,

 

 

 

MINISTAR

mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9