Narodni poslanik Jelena Trivić Ugostiteljskom servisu Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 27. maja 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

UGOSTITELJSKOM SERVISU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

                Molim Vas da mi odgovorite na sljedeća dva pitanja:

  1. Kojim podzakonskim aktom (uredbom, pravilnikom, odlukom) je regulisan način korištenja „Vile“ Jahorina?
  2. Ko je od izabranih ili imenovanih funkcionera Republike Srpske koristio „Vilu“ Jahorina?

OBRAZLOŽENJE:

                Upoznata sam sa činjenicom da vaša institucija upravlja korištenjem i upotrebom vile na Jahorini, koja je u vlasništvu Vlade Republike Srpske, i to prema Uredbi o osnivanju Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/18), član 9. Uredbe, stoga vas molim da mi odgovorite ma navedena pitanja.

ODGOVOR:

Broj: 01/1/75-1/19

Datum: 11.06.2019.godine

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 27.maja 2019. godine, poslaničko pitanje:

„1. Kojim podzakonskim aktom (uredbom, pravilnikom, odlukom) je regulisan način korištenja „Vile Jahorina“?

2. Ko je od izabranih ili imenovanih funkcionera Republike Srpske koristio „Vilu Jahorina“?“

 

Na postavljeno pitanje dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

1. Uredbom o osnivanju ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 114/18), osnovan je Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske kao stručna služba koja obavlja ugostiteljske poslove za potrebe Vlade Republike Srpske i drugih republičkih organa.

Članom 3.stav 1. Uredbe utvrđene su djelatnosti Servisa. Usluge Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske obuhvataju usluge pripremanja svečanih ručkova i večera, koktela, prijema u čast domaćih i stranih delegacija, posluženja na radnim sastancima i sl. te usluge smještaja i ishrane u smještajnim jedinicama koje koristi Vlada i drugi republički organi, a koje Servis obezbjeđuje za potrebe Predsjednika Republike – Služba Predsjednika, Vlade Republike Srpske – Generalni sekretarijat i Narodne skupštine Republike Srpske – Služba Narodne skupštine. Pomenute usluge Servis realizuje u saradnji sa Republičkim Protokolom.

 

2. Odgovor na drugo pitanje sadržan je u prethodnom odgovoru.

 

                                                                                                                      DIREKTOR

 

                                                                                                                      Zoran Čavić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10