Narodni poslanik Jelena Trivić svim ministarstvima u Vladi RS i Kabinetu predsjednika Vlade RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:
Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine, 6. avgusta 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

-SVIM MINISTARSTVIMA U VLADI REPUBLIKE SRPSKE

-KABINETU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

 1. Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?
 2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:
 • ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,
 • stepen stručne spreme,
 • ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.

ODGOVOR 1:

Broj:08.040/052-6489/19

Datum: 10.09.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine 6. avgusta 2019. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

„Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu: ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika, stepen stručne spreme, ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu?“

                    U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

                Članom 77. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 115/18) propisano je da ministar može imenovani najviše dva savjetnika, a prava i obaveze savjetnika regulišu se ugovorom.

                Poslove savjetnika, po osnovu ugovora, u Ministarstvu pravde obavlja jedno lice D.R. vanredni profesor, katedra za građansko i poslovno pravo, uža naučna oblast: Građansko pravo i građansko procesno pravo. Nastavni predmeti: na prvom ciklusu studija (Porodično pravo i Obligaciono pravo) i na drugom ciklusu studija (Ugovori građanskog prava, Bračno imovinsko pravo, Odštetno pravo i Zaštita potrošača u obligacionim odnosima). Rođen 25. jula 1976. godine, Livno.

Obrazovanje:

                - Osnovne studije: 1996 – 2000, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, prosječna ocjena tokom studija 9,46.

                -  Magistarsku tezu pod naslovom „Imovinskopravne posljedice razvoda braka“ odbranio 22.12.2006. godine na Pravnom fakultetuUniverziteta u Beogradu.

Mentori: Prof. Dr Marina Janjić Komar i Prof. dr Slobodan Panov.

                -  Doktorsku disertaciju pod naslovom „Zakonski bračni imovinski režim“  odbranio 5.4.2011. godine na Pravnom fakultetuUniverziteta u Banjoj Luci.

               Mentor: prof. dr Ilija Babić.

Najznačajniji  studijski boravci u inostranstvu:

                - TEMPUS PHARE Program – studijski boravak na Univerzitetu u Firenci na Fakultetu za državne i pravne studije Università degli Studi di Firenze;

- Studi sullo Stato. Balkan Law School Linkage Initiative (exchange program);

- Studijski boravak u okviru programa razmjene u Hjustonu na fakultetu South  Texas College of Law, Hjuston, SAD;

           - Studijski boravak u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY), Hag, Holandija, 2003. godine;

Radno angažovanje:

            - Od 2001. do 2011. godine saradnik (asistent i viši asistent), a od 2012.  godine docent, odnosno od 2017. godine vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci;

                - Od 2012. do 2016. godine prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci;

                - Od 2007 – 2018. godine član Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske.

- Od 2008 – 2010. godine savjetnik ministra finansija u Vladi Repubike Srpske;

                - Od 2011 – 2013. godine savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske.

                - Od 2015. godine savjetnik potpredsjednika Vlade Republike Srpske i ministra pravde u Vlade Republike Srpske.

- Od 2016. godine predstavnik Bosne i Hercegovine u Komitetu za strateško konfigurisanje, u okviru programa Evropske komisije za istraživanja i inovacije - Horizon 2020. 

Učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima:

                - Intensive Teacher Trainig for New Clinical Educators in Bucharest – međunarodna konferencija o kliničkom obrazovanju, Legal Policy Institute Budapest, Public  Interest Law Initiative Columbia University, Law Center Budapest  i Center for Legal Resources Bucharest, 2002. godine. Zaštita djece lišene roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini – domaća konferencija, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, UNICEF i Save The Children UK, 2005. godine. Regionalna saradnja u oblasti građanskog sudskog postupka sa međunarodnim elementom;

                - Međunarodna konferencija iz Međunarodnog privatnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2008. godine;

                - Forum za građansko pravo jugoistočne Evrope – međunarodna regionalna konferencija, GTZ/GIZ, 2010. godine Cavtat, 2011. godine Skoplje, 2012. godine Tirana;

                -   Oktobarski pravnički dani – međunarodni naučni skup, Udruženje pravnika Republike Srpske, 2004 - 2018. godine;

- „Dani porodičnog prava“ – međunarodni naučni skup, Pravni fakultet  Univerziteta ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru i GIZ, Mostar, 2013 - 2018. godine;

 

Najznačajniji projekti:

                - Pravna klinika iz građanskog procesnog prava (2007 – 2011): projekat praktičnog (kliničkog) obrazovanja studenata prava realizovan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci uz saradnju i podršku ABA CEELI, Fonda Otvoreno društvo BiH  i USAID;

Ukupan broj objavljenih radova:

              - 33 naučna i stručna rada objavljena u naučnim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima;

                - 1 naučna monografija.

Strani jezici:

                - Engleski i ruski jezik.

 

S  poštovanjem,

 

DOSTAVITI:                                                         

 1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     

 

A r h i v a                                                                                                                  Anton Kasipović                                         

 

 

 

 

ODGOVOR 2:

Broj: 06.07/012-1727-1/19

Datum: 29.08.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP,  postavila je između dvije sjednice   Narodne skupštine Republike Srpske, dana 6. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

Molim Vas da mi navedetei sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

 • Ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,
 • Stepen stručne spreme,
 • Ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

U Ministarstvu finansija sistematizovana su ukupno dva mjesta savjetnika ministra i oba su popunjena u skladu sa uslovima propisanim  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

ODOGOVOR 3:

Broj : 10.1-011-363/19

Dana: 04.09.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

n/r Generalnog sekretara

                                                                                             

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 06. avgusta 2019. godine, poslaničko pitanje upućeno svim ministarstvima u Vladi Republike Srpske i kabinetu Predsjednika Vlade Republike Srpske, a ono glasi:

 

 1. Koliko osoba je angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?
 2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

-   Ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

-   Stepen stručne spreme

- Ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u    Ministarstvu.

 

u skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.31/11 i 34/17) dostavljamo Vam sljedeći:

 

ODGOVOR

 

U ministarstvu uprave i lokalne samouprave nije popunjeno radno mjesto savjetnika i nema lica angažovanih na poziciji savjetnika.

 

S poštovanjem,                                                                                                                

                                                     M i n i s t a r

                                                                                                                                                      Lejla Rešić

Dostavljeno:

-Naslov,

-a/a

Prilog:

-2 (dva) primjerka u latiničnoj i 2 (dva) u ćiriličnoj verziji

-Elektronska verzija-CD

 

 

ODGOVOR 4:

Broj: 07.032/011-369/19

Datum: 21.08.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6. avgusta 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

- ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

- stepen stručne spreme,

- ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske na pozicijama savjetnika angažovana su  dva savjetnika sa visokom stručnom spremom i to: doktor ekonomskih nauka, diplomu izdao Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka

28.12.2015. godine i diplomirani muzičar-flautista diplomu izdao Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija umjetnosti Banja Luka, 20.06.2003. godine.

 

 

 

 

      Dostaviti:                                                                                                   MINISTAR

       - Naslovu                                                                                                

       - A/a.                                                                                                      Natalija Trivić, mr

 

 

 

ODGOVOR 5:

Broj: S/M-053-319/19

Dana: 05.09.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 06. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''1. Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

 • ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,
 • stepen stručne spreme,
 • ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.''

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu unutrašnjih poslova nema angažovanih lica na poziciji savjetnika ministra unutrašnjih poslova, u smislu člana 77. Zakona o republičkoj upravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 115/18).

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                               mr Dragan Lukač

 

ODGOVOR 6:

Broj: 11/03-012-365/19

Datum: 06.09.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, je između dvije sjednice 06.08.2019. godine. Narodne skupštine Republike Srpske, postavila sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

2. Molim Vas da mi navedete i sljedeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

- ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

- stepen stručne spreme,

- ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

         Na poziciiji savjetnika u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite su angažovane 2 osobe.

1. Doktor zdravstvenih nauka, angažovan kao savjetnik od 03.01.2019. godine, VII stepen stručne spreme (Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 09.08.2000. godine stečena diploma doktora medicine i Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 30.09.2010. godine stečena diploma doktora zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva) i,

2. Diplomirani ekonomista, angažovan kao savjetnik od 01.05.2013. godine, VII stepen stručne spreme (Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad, 22.12.2004. godine stečena diploma diplomiranog ekonomiste).

S poštovanjem,

                                                                                                                                                         MINISTAR

Dostaviti:                                                                                                                          Alen Šeranić, dr med.

 

 1. Generalnom sekretarijatu

 Vlade Republike Srpske,

 1. a/a.

 

 

 

 

 

ODGOVOR 7:

Broj: 20.01/052-6835/19

Datum: 27. avgust 2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine, 6. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

2. Molim Vas da mi navedete i sljedeće informacije o angažovanim savjetnicima u Mnistarstvu na čijem ste čelu:

-              ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

-              stepen stručne spreme,

-              ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo porodice, omladine i sporta ima angažovanog jednog (1) savjetnika ministra koji je diplomu stekao na Pedagoškoj akademiji Banja Luka dana 3. aprila 1975. godine.

S poštovanjem,

 

                                                                                                           MINISTAR

Sonja Davidović

Dostavljeno:

1.            Generalni sekretarijat

2.            a/a

 

Prilog:

-              po dva (2) primjerka na oba službena pisma (ćirilica i latinica)

-              elektronska forma (CD ćirilica i latinica)

 

ODGOVOR 8:

Broj: 05.01/011-367-1/19

Datum: 04.09.2019. godine

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

 

PREDMET:          Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                            

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine 6. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„1. Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

2. Molim Vas da mi navedete  i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

 • ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,
 • stepen stručne spreme,
 • ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

U Ministarstvu energetike i rudarstva angažovana su dva savjetnika ministra, od kojih je jedan angažovan na puno radno vrijeme, a jedan na pola radnog vremena i to:

 

 • savjetnik angažovan na puno radno vrijeme - profesor hrvatskog ili srpskog jezika i jugoslovenskih književnosti i pedagogije, datum sticanja diplome: 23.05.1981. godine Univerzitet u Splitu - Filozofski fakultet Zadar,
 • savjetnik angažovan na pola radnog vremena - diplomirani ekonomista, datum sticanja diplome: 03.07.1986. godine Univerzitet u Banjoj Luci - Ekonomski fakultet.

 

Prava i obaveze savjetnika ministra definisana su ugovorom, u skladu sa odredbama Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 115/18), a opis poslova i potrebni uslovi propisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu energetike i rudarstva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/19 i 24/19).

 

Savjetnici nemaju status državnih službenika i radni angažman im je vezan za mandat ministra.

                                                               MINISTAR

                                                           Petar Đokić       

 

                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                

 

 

Dostavljeno:

 • Naslovu,
 • a/a.

 

 

ODGOVOR 9:

Broj: 14.05-011-364/19

Datum:  22.08.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 06. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu? Molim Vas da mi navedete i sljedeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

-ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

-stepen stručne spreme,

-ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu“?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u Ministarstvu trgovine i turizma sistematizovano je radno mjesto savjetnika za dva izvršioca, te su u mandatu ministra trgovine i turizma Dragice Kovač angažovana dva savjetnika. Savjetnici ministra, prema stepenu stručne spreme, su:

 • diplomirani ekonomista - 2006. godine stekao zvanje na Fakultetu za uslužni biznis Sremska Kamenica;
 • diplomirani pravnik - 2013. godine stekao zvanje na Pravnom fakultetu u Beogradu, Univerzitet u Beogradu.

Savjetnici su angažovani za oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, u skladu sa resornim nadležnostima Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

 

S poštovanjem,

         MINISTAR

Dostaviti:

1. Imenovanom,                                                                   

2.  a/a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dragica Kovač

ODGOVOR 10:

Broj: 16-05/1.1-011-16/19

Datum, 22.08.2019. godine

 

R E P U B L I K A  S R P S K A

NARODNA SKUPŠTINA

 

 

PREDMET: ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine, 6. avgusta 2019. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

 1. Koliko osoba je angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?
 2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u

Ministarstvu na čijem ste čelu:

 • ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,
 • stepen stručne spreme,
 • ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo  sljedeći

 

O D G O V O R

Na poslovima savjetnika ministra rada i boračko-invalidske zaštite angažovana su 2 lica, a to su:

 

 1.  Doktor vojnih nauka.
 • Naučno zvanje je stekao 1987. godine u Školi nacionalne odbrane u Beogradu, koja je bila u sastavu Ministarstva odbrane SFRJ, i

 

 1. Diplomirani istoričar umjetnosti.
 • Naučno zvanje je stekao 1975. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

 

                                                                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                                                           Duško Milunović

 

 

ODGOVOR 11:

Broj:13.02/011- 1548/19

Datum:23.08.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Generalni sekretarijat-

Predmet:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Veza broj:04.2-011-355-1/19

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 06. avgusta 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„1.Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

   2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

   -ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

   -stepen stručne spreme,

   -ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.“

U Ministarstvu saobraćaja i veza na radnom mjestu savjetnik ministra angažovan je jedan savjetnik,  dipl.ing.elektrotehnike (VII stepen). Imenovani je diplomu stekao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 1984.godine.

                                                                                                                         M I N I S T A R

                                                                                                                              Neđo Trninić

ODGOVOR 12:

Broj:19.02/011-365/19

Datum: 21.08.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 

             Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 6. avgusta 2019. godine postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„  1. Koliko osoba je angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

 

2.  Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

 • Ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,
 • Stepen stručne spreme
 • ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.“

 

             U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo  s lj e d e ć i

 

O D G O V O R

 

                Na mjestu savjetnika ministra u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske angažovane su dvije osobe:

 

 1. Diplomirani ekonomista, koja je diplomu stekla na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 02.10.1985. godine, magistarsku tezu odbranila 23.12.2005. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom :“Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument finansiranja javnih potreba“ odbranila 15.02.2017. godine i

 

 1. Diplomirani ekonomista – menadžer, koji je diplomu stekao na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci, 21.12.2007. godine.

 

 

 

 

                                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                           

                                                                                                                        mr Srđan Rajčević

 

 

ODGOVOR 13:

Broj: 12.02.1-011-366/19

Datum: 30.08.2019.

NARODNA SKUPŠTINA

   REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, postavljeno između sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, dana 6. avgusta 2019. godine

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske 6. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„ Koliko osoba je angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu ?

Molim da mi navedete i sljedeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

- ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

- stepen stručne spreme,

 -ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u       Ministarstvu.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaposlena su dva savjetnika ministra, i to :

-dipl.inž. poljoprivrede  sa završenim VII stepenom stručne spreme koji je akademsko zvanje  stekao na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci dana 19.06.2015. godine i

 

  -doktor poljoprivrednih nauka, koji je akademsko zvanje stekla dana 05.10.2012. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.

                                                                                                           

M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dr Boris Pašalić

 

 

 

 

 

ODGOVOR 14:

Broj: 15.01-011-381/19

Datum, 05.09.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 19.08.2019. godine Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske proslijedio je na nadležno postupanje poslaničko pitanje, uz dopis broj 04.2-011-355-1/19 od 19.08.2019. godine, a koje je postavio narodni poslanik  Jelena Trivić, Klub poslanika PDP.

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, pitanje postavljeno između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 06.08.2019. godine, postavila je, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, sljedeće poslaničko pitanje:           

 1. „Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?“
 2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

-ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika

-stepen stručne spreme

-ustanovu,mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17),ovo Ministarstvo daje sljedeći:

O D G O V O R

                U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prema Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sistematizovano je radno mjesto savjetnika ministra sa dva izvršioca.

                U Ministarstvu su angažovana dva savjetnika ministra.

 1. Savjetnik ministra
 • VSS (VII stepen stručne spreme)
 • Fakultet za političke nauke, Nezavisni univerzitet Banjaluka, BiH, Republika Srpska, u Banjoj Luci, završio dana 29.06.2017. godine

(savjetnik za medije- raniji radni odnos u svojstvu prezentera 2,Redakcija dnevnika i vijesti,Sektor programa televizije u JP RTRS)

 1. Savjetnik ministra
 • VSS (VII/1 stepen stručne spreme)
 • Fakultet za poslovne studije,Megatrend Univerzitet primenjenih nauka Beograd, Srbija i Crna Gora, Republika Srbija, u Beogradu, završio dana 05.07.2004. godine

(brojna radna iskustva sticao: kao načelnik Opštine Srbac, Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske i druga)

 

Prilog: - dva primjerka, ćirilična;                                                              

  - dva primjerka latinična;                                                                              MINISTAR

                  - CD ( ćir. i lat. )                                                                                  

                                                                                                                                Srebrenka Golić              

 

 

ODGOVOR 15:

Broj: 18.06-011-362-1/19

Datum: 09.09.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika/Poslanička grupa PDP, postavila je 06. avgusta 2019. godine između dvije sjednice, sljedeće poslaničko pitanje svim ministarstvima u Vladi Republike Srpske i Kabinetu predsjednika Vlade Republike Srpske:

''1. Koliko je osoba angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?

2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:

-  ime prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,

-  stepen stručne spreme,

- ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu. ''

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11, 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

 1. U Kabinetu ministra privrede i preduzetništva, na radnom mjestu ''savjetnik ministra'' angažovana su dva izvršioca.

 

 1. Traženi podaci o savjetnicima ministra:
 • VII stepen stručne spreme, diplomirani ekonomista, Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet Subotica, datum sticanja diplome 01.10.1980. godine;
 • VII stepen stručne spreme, diplomirani ekonomista, Visokoškolska ustanova Banja Luka College, datum sticanje diplome 20.05.2013. godine, i master menadžmenta i biznisa, Metropolitan Univerzitet u Beogradu – Fakultet za mendžment, datum sticanja diplome 23.12.2014. godine.

 

                                                                                                                      MINISTAR

                                                                                                          Vjekoslav Petričević

 

 

 

Dostavljeno:

 • Naslovu,
 • a/a.

 

ODGOVOR 16:

Broj: 17.02.012-1734-1/19

Datum: 23.08.2019. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika/Poslanička grupa PDP, postavila je 06. avgusta 2019. godine između dvije sjednice sljedeće poslaničko pitanje:

 1. Koliko osoba je angažovano na pozicijama savjetnika u Ministarstvu na čijem ste čelu?
 2. Molim Vas da mi navedete i sledeće informacije o angažovanim savjetnicima u Ministarstvu na čijem ste čelu:
 • ime i prezime osobe angažovane na mjestu savjetnika,
 • stepen stručne spreme,
 • ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome na osnovu koje je savjetnik angažovan u Ministarstvu.

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/18), članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11; 34/17), kao i članovima 31., 77. i 135. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18),  dajemo sljedeći

O D G O V O R

 1. Članom 77. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), propisano je da ministar može imenovati najviše dva savjetnika, da mandat savjetnika traje koliko i mandat ministra, a prestaje prestankom mandata ministra, ostavkom ili razrješenjem. S tim u vezi Vas obavještavamo da u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju na pozicijama savjetnika su angažovane dvije osobe.
 2. Osobe angažovane na pozicijama savjetnika ministra su:
 • diplomirani komunikolog, Visoka škola, Komunikološki koledž u Banjoj Luci Kapa Fi, datum sticanja 21.08.2009. godine.  
 • diplomirani ekonomista, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet u Brčkom, datum sticanja 28.12.1984. godine.  

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                       M I N I S T A R

2 x Naslovu;                                                                                                        

1 x a/a                                                                                              Zlatan Klokić

 

 

 

 

 

 

06.08.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10