Narodni poslanik Jelena Trivić predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine, 26. avgusta 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE, gospodinu Radovanu Viškoviću

                Milim Vas da mi odgovorite na pitanje koliko javna preduzeća kojima upravlja Vlada Republike Srpske godišnje uplate u Budžet Srpske putem dividendi?

                Molim Vas takođe da mi odgovorite na pitanje da li taj izvor finansiranja budžeta ima trend rasta u prethodnih 5 godina, odnosno da mi navedete po godinama iznose uplaćenih sredstava u Budžet Srpske za period od 2014 – 2018. godine?

OBRAZLOŽENJE:

                U Ekspozeu koji ste izložili pred narodnim poslanicima na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17. 12. 2018. godine, na strani 32 Ekspozea naveli ste sljedeće:

                „Reformu javnih preduzeća, kao što sam prethodno spomenuo, podijelićemo u tri segmenta: javna preduzeća koja opterećuju ili zahtijevaju dodatna sredstva iz Budžeta Republike, čiju reformu moramo sprovesti bez odlaganja, komunalna javna preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, čije reformisanje je potrebno hitno započeti od strane jedinica lokalne samouprave, uz parnerstvo sa Vladom Republike Srpske, te strateška javna preduzeća od kojih se očekuje da budu izuzetno profitabilna i budu jedan od izvora prihoda Budžeta Republike, čija reforma mora da bude pažljivo sprovedena u cilju efikasnijeg i produktivnijeg poslovanja, a sve sa ciljem ostvarivanja značajnije dobiti. Insistiraćemo da javna preduzeća budu izvor za finansiranje Budžeta, a ne potrošači istog.“

Tekst Ekspozea dostupan je na sajtu Vlade Republike Srpske, http://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Documents/Ekspoze_171218.pdf.

                S tim u vezi, postavljam poslaničko pitanje kako je prethodno navedeno.

ODGOVOR 2:

Broj: 06.07/012-1791-1/19

Datum: 10.09.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP,  postavila je između dvije sjednice   Narodne skupštine Republike Srpske, dana 26. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje upućeno Predsjedniku Vlade Republike Srspke:

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje koliko javna preduzeća kojima upravlja Vlada Republike Srpske godišnje uplate u Budžet Srpske putem dividendi?

Molim Vas takođe da mi odgovorite na pitanje da li taj izvor finansiranja budžeta ima trend rasta u prethodnih 5 godina, odnosno da mi navedete po godinama iznose uplaćenih sredstava u Budžet Srpske za period od 2014-2018.godine?

OBRAZLOŽENJE:

U ekspozeu koji ste izložili pred narodnim poslanicima na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17.12.2018. godine, na strani 32 Ekspozea naveli ste sljedeće:

„Reformu javnih preduzeća, kao što sam prethodno spomenuo, podijelićemo u 3 segmenta: javna preduzeća koja opterećuju ili zahtijevaju dodatna sredstav iz Budžeta Republike, čiju reformu moramo sprovesti bez odlaganja, komunalna javna preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, čije reformisanje je potrebno hitno započeti od strane jedinica lokalne samouprave, uz partnerstvo sa Vladom Republike Srpske, te strateška javna preduzeća od kojih se očekuje da budu izuzetno profitabilna i budu jedan od izvora prihoda Budžeta Republike, čija reforma mora da bude pažljivo sprovedena u cilju efikasnijeg i produktivnijeg poslovanja, a sve sa ciljem ostvarivanja značajnije dobiti. Insistiraćemo da javna preduzeća budu izvor za finansiranje Budžeta a ne potrošači istog“

Tekst Ekspozea dostupan je na sajtu Vlade Republike Srpske.

S tim u vezi, postavljam poslaničko pitanje kako je prethodno navedeno. “

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Javna preduzeća pod upravom Vlade Republike Srpske, fondovi pod upravom IRB-a i Penzijski rezervni fond  su, u periodu od 2014.-2018. godine, po osnovu dividende u budžet Republike Srpske uplatili 106,519,471 KM. U prilogu je dat pregled uplata po godinama.

PREPIS TABELE:

Uplaćena dividenda od strane javnig preduzeća pod upravom Vlade Republike Srpske, fondova pod upravom IRB-a i Penzijskog rezervnog fonda u periodu 2014 – 2018. godine

 

Godina

Naziv

IZNOS (KM)

2014

Elektroprivreda Republike Srpske a. D. Trebinje

kupno uplaćeno u 2014. godini

26.729.616

26.729.616

2016

„Šume Republike Srpske“ a. d.

Ju „Putevi Republike Srpske“ d. o. o. Banja luka

„GAS – RES“ d. O. O. Banja luka

Fondovi pod upravom IRB - a*

Penzijski rezervni fond RS **

ukupno uplaćeno u 2016. godini

5.000.000

1.000.000

500.000

10.000.000

6.232.847

22.732.847

2017

JU Autoputevi Republike Srpske d. o. o. Banja Luka

„GAS – RES“ d. o.o. Banja Luka

Fondovi pod upravom IRB – a

Penzijski rezervni fond RS

ukupno uplaćeno u 2017. godini

4.067.289

282.767

15.000.000

4.486.668

23.836.724

2018

„GAS – RES“ d. o. o. Banja Luka

Fondovi pod upravom IRB – a

Penzijski rezervni fond RS

ukupno uplaćeno u 2018. godini

88.317

28.500.000

4.631.967

33.220.284

 

UKUPNO 2014 – 2018.

106.519.471

 

Napomena: U pregled nije uključen iznos od 45,979,770 KM, koji je u periodu od 2014.-2018. godine, u budžet Republike Srpske po osnovu dividende uplatio Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka.

*Određeni broj javnih preduzeća čije se akcije nalaze u portfelju fondova pod upravom IRB-a uplaćuju dividendu tim fondovima (Zakon o akcijskom fondu Republike Srpske i Zakon o fondu za restituciju Republike Srpske). Fondovi pod upravom IRB-a iz ostvarene dobiti uplaćuju dividendu u budžet Republike Srpske.

** Od 2016.godine kada je Fond PIO prešao na trezorski način poslovanja i ušao u budžet Republike Srpske, Penzijski rezervni fond u skladu sa Zakonom o PREF-u uplaćuje dividendu u budžet Republike Srpske.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

 

26.08.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10