Narodni poslanik Jelena Trivić predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 16. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Molim Vas da mi odgovorite šta ćete konkretno učiniti povodom činjenice da se ministar Petar Đokić duži niz godina lažno predstavljao povodom svog formalnog obrazovanja.

OBRAZLOŽENJE

Gospodin Đokić već duži niz godina navodi da je završio Ekonomski fakultet u Beogradu.

Prema zvaničnom odgovoru iz resornog ministarstva, potvrđeno je da je ministar završio Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona 1991. godine, te 2005. godine Fakultet za poslovne studije pri Megatrend Univerzitetu, ali nikako Ekonomski fakultet u Beogradu.

Na sajtu Vlade Republike Srpske dugo je stajala lažna informacija kako je ministar završio Ekonomski fakultet u Beogradu, ali je ova informacija, kada su se dokazale sumnje u netačnost ove informacije, promijenjena u formu „stekao zvanje diplomiranog ekonomiste u Beogradu“.

Međutim, uvidom koji sam izvršila u prethodna četiri ekspozea vlada koji su se usvajali u Narodnoj skupštini, uključujući i Vaš ekspoze, jasno je u biografiji ministra navedeno da je završio Ekonomski fakulutet u Beogradu, što nije tačno. Ovaj podatak iz ekspozea se ne može promijeniti kao što je to slučaj sa podacima koji se stavljaju na zvanični sajt Vlade Republike Srpske.

S obzirom da se radi o čovjeku koji je obavljao najviše državničke funkcije, predsjednika Narodne skupštine i ministra u nekoliko Vlada Republike Srpske, smatram da ovo pitanje, pitanje lažnog predstavljanja, koje može predstavljati čak i krivično djelo, zaslužuje Vašu najveću posvećenost.

Ovakve negativne pojave ruše ugled institucija Republike Srpske, te ugled svih moralnih i čestitih ljudi koji rade u Vladi, uključujući i Vas. Stoga Vas pitam šta konkretno planirate uraditi povodom ovih činjenica.

ODGOVOR:

Broj: 04.1-                        /19

Datum: 10.05.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 16. aprila 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi odgovorite šta ćete konkretno učiniti povodom činjenice da se ministar Petar Đokić duži niz godina lažno predstavljao povodom svog formalnog obrazovanja.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministar Petar Đokić već dugi niz godina obavlja izuzetno značajne funkcije u državnim institucijama Republike Srpske. Znajući ozbiljnost zadataka koje je obavljao veoma uspješno jasno je da se radi o funkcioneru koji u svom radu ne bi dozvolio negativne izuzetke bilo koje vrste.

Ministar Đokić nikada nije rekao da je završio državni Ekonomski fakultet u Beogradu. Prije svega, tema stečenog obrazovanja ministra Đokića nikada nije bila sporna i nije bila tema bilo kakve rasprave koju je neophodno pojašnjavati, jer je to dio biografije koji se podrazumjeva ukoliko se bavite najodgovornijom vrstom posla, kao što je slučaj sa ministrom Đokićem.

Kada je u pitanju informacija koja je bila na sajtu Vlade Republike Srpske, sadržaj biografije ministra na sajtu po svojoj formi je koncizan te se zbog toga nije podrazumjevalo pisanje tačnog naziva fakulteta ili stečene diplome već formalna informacija o stručnoj spremi imenovanog lica.

Negativni kontekst cijele priče izvučen je sa ciljem da se diskredituje, kako ministar Đokić, tako i Vlada Republike Srpske.

Ministar Đokić je diplomirani ekonomista, sa stečenom visokom stručnom spremom u oblasti ekonomskih nauka. Sve što bi bilo sumnjivo, a tiče se rada ministra Đokića, može se dobiti na uvid u Ministarstvu energetike i rudarstva, a na svakom fakultetu postoje dosijei u kojima se može vidjeti da li je i na koji način neko stekao određenu vrstu obrazovanja.

S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       

                                                                                                                    ŠEF KABINETA

 

                                                                                                                   dr  Željko Đurić

 

                                                                                                        

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10