Narodni poslanik Jelena Trivić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Sedmoj sjednici održanoj 31. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE, gospodinu Radovanu Viškoviću

 

 

                Molim Vas da mi dostavite ime i prezime savjetnikā:

  • u Ministarstvu finansija;
  • u Ministarstvu rada i boračko – invalidske zaštite,
  • u Ministarstvu zdarvlja i socijalne zaštite.

 

ODGOVOR 1:

Broj: 06.07/012-2263-1/19

Datum: 22.11.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP,  postavila je na sedmoj sjednici   Narodne skupštine Republike Srpske, dana 31. oktobra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

Molim Vas dostavite mi ime i prezime savjetnika u Ministarstvu finansija?.

 

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

 

U Ministarstvu finansija, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija,  angažovana su dva savjetnika.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

 

 

 

ODGOVOR 2: Broj: 16-05/1.1-011-23/19

Datum, 07.11.2019. godine

 

R E P U B L I K A  S R P S K A

NARODNA SKUPŠTINA

 

 

PREDMET: ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Sedmoj redovnoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. oktobra 2019. godine

 

 

POSLANIČKO PITANJE

 

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE, gospodinu Radovanu Viškoviću

 

Molim Vas da mi dostavite ime i prezime savjetnika:

  • u Ministarstvu finansija;
  • u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite,
  • u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo  sljedeći

 

 

O D G O V O R

 

 

Na poslovima savjetnika ministra rada i boračko-invalidske zaštite angažovani su:

 

MILAN TORBICA i ILIJA STEVANČEVIĆ.

 

 

                                                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                                                                Duško Milunović

 

ODGOVOR 3:

Broj: 11/03-012-494/19

Banja Luka, 15.11.2019. godine

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

Narodna skupština

 

 

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

                  

 

Na Sedmoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj od 29,30. i 31.  oktobra 2019. godine u skladu sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske,  narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

                „Molim Vas da mi dostavite ime i prezime savjetnika u Ministarstvu finansija, u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite“.

 

ODGOVOR: 

  

                Na poziciji savjetnika u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, angažovane su dvije osobe: Milojko Grujičić i Severin Rakić.

 

 

                S poštovanjem,

 

                                                                                                                                       M I N I S T A R

Dostaviti:                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          Alen Šeranić, dr med.

1.Generalnom sekretarijatu                                                                                                                                                           

 Vlade Republike Srpske                                                                                                               

2. a/a                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10