Narodni poslanik Jelena Trivić Poreskoj upravi Republike Srpske, putem Ministarstva finansija, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

ПИТАЊЕ:

 

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 16. априла 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПУТЕМ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Молим Вас да ми наведете тачан број радника у Републици Српској у фебруару мјесецу текуће године.

Молим вас такође да ми наведе број радника разврстаних према платним разредима на следећи начин:

 • колики број радника ради за минималну плату у Републици Српској,
 • колики број радника ради за плату до 500 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 501 и 600 КМ,
 • колики бројк радника ради за плату између 601 и 700 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 701 и 800 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 801 и 1000 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 1.001 и 1.200 КМ,
 • колики број радника ради за плату преко 1.201 КМ?

Под појмом плате у овом посланичком питању, подразумијевам плату након опорезивања.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-936-1/19

Датум: 30.04.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП,  поставила је између двије сједнице   Народне скупштине Републике Српске, дана 16. априла 2019. године, сљедеће посланичко питање:

Молим Вас да ми наведете тачан број радника у Републици Српској у фебруару мјесецу текуће године.

Молим вас такође да ми наведете број радника разврстаних према платним разредима на следећи начин:

 • колики број радника ради за минималну плату у Републици Српској,
 • колики број радника ради за  плату до 500 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 501 и 600 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 601 и 700 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 701 и 800 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 801 и 1000 КМ,
 • колики број радника ради за плату између 1.001 и 1.200 КМ,
 • колики број радника ради за плату преко 1.201 КМ?
 • Под појмом плате у овом посланичком питању, подразумијевам плату након опорезивања.

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске  од које смо добили сљедећи одговор:

„Према обрађеним подацима исказаним на МПО-1002 пријавама (Мјесечна пријава пореза по одбитку) за фебруар 2019. године, бројност лица по основу радног односа према траженим платним разредима је сљедећа:

 

Плата након опорезивања

Број лица

до 449 КМ

17.172

450 КМ

18.179

од 451 до 500 КМ

37.639

од 501 до 600 КМ

31.181

од 601 до 700 КМ

23.086

од 701 до 800 КМ

21.233

од 801 до 1.000 КМ

33.908

од 1.001 до 1.200 КМ

26.965

Преко 1.200 КМ

41.889

УКУПНО

251.252

 

 

 

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10