Narodni poslanik Jelena Trivić Poreskoj upravi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 27. maja 2019. godine

 

                                                       

POSLANIČKO PITANJE

 

 

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

           

            Molim Vas da mi odgovorite za koliki broj radnika u martu 2019. godine nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje­?

 

 

ODGOVOR:

Broj: 06/1.01/0103-021-12/2019

Banja Luka, 18.06.2019. godine

Narodna skupština

Republike Srpske

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 27. maja 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Molim Vas da mi odgovorite za koliki broj radnika u martu 2019. godine nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje?

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema obrađenim podacima iskazanim na MPO-1002 prijavama za poreze i doprinose za isplatni period mart 2019. godine, za 37.071 osiguranika nisu plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje.

Ističemo da se doprinosi za socijalno osiguranje, a u koje je uključen i doprinos za zdravstveno osiguranje, uplaćuju u jednom iznosu na zbirnu šifru 712199 Doprinosi na lična primanja, naknade i prihode osiguranika za obavezno osiguranje.

S poštovanjem,

Dostavljeno:                                                                                                                            Direktor PURS:

1.Naslovu,

2.a/a.                                                                                                                                    __________________

                                                                                                                                        Goran Maričić

 

 

27.05.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10