Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 16. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Molim Vas da mi odgovorite na sledeća pitanja:

 • Kolika su ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova na dan 31.3.2019. godine?

Molim Vas da mi dugovanja raščlanite prema strukturi:

 • Dugovanja za poreze i doprinose,
 • Ostala dugovanja (kreditna zaduženja)?

 

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-211/19
Datum: 20.05.2019. godine

 

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 16. aprila 2019. godine, sljedeće pitanje:

   „- Kolika su ukupna dugovanja Javnih zdravstvenih ustanova u  Republici Srpskoj na dan 31.03.2019. godine ?

Molim Vas da mi dugovanja raščlanite prema strukturi:

 • Dugovanja za poreze i doprinose
 • Ostala dugovanja (kreditna zaduženja)?“

           U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema podacima dobijenim iz Poreske uprave Republike Srpske i podacima koje dostavljaju  javne zdravstvene ustanove Republike Srpske dugovanja javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj na dan 31.03.2019. godine prema vrsti iznose:

 • Ukupna dugovanja ...................................................................................... 631.654.617 KM,
 • Dugovanja za poreze i doprinose ........................................................... 337.490.758 KM
 • Dospjela dugovanja (reprogramirane i tekuće obaveze) .. 232.477.315 KM
 • Nedospjela dugovanja (reprogramirane obaveze) ............. 105.013.443 KM
  • Ostala dugovanja ....................................................................................... 294.163.859 KM

                                           (od čega kreditna zaduženja iznose 142.323.589 KM).

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                    MINISTAR           

                                                                                                                                         Alen Šeranić, dr med.           

 

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10