Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 12. novembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

            Molimo Vas da nam dostavite:

  • Imena i prezimena osoba angažovanih na pozicijama savjetnika u Vašem Ministarstvu,
  • Podatke o njihovim stručnim, odnosno obrazovnim kvalifikacijama.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-439/19

Dana: 09.12.2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 12. novembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Molim Vas da nam dostavite:

  • Imena i prezimena osoba angažovanih na pozicijama savjetnika u Vašem Ministarstvu.
  • Podatke o njihovim stručnim, odnosno obrazovnim kvalifikacijama.''

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu unutrašnjih poslova, na poziciji savjetnika ministra unutrašnjih poslova, a u smislu člana 77. Zakona o republičkoj upravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 115/18), angažovan je Slavenko Ristić, po Ugovoru o djelu počev od 01.10.2019. do 31.03.2019. godine, a svoje usluge vrši bez naknade.

Gospodin Ristić je završio političke nauke na Heinrich Heine Universitat, Dizeldorf, te master studije - međunarodni odnosi na Donau Universitat Krems.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                               mr Dragan Lukač

 

 

 

12.11.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10