Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu saobraćaja i veza, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 31. maja 2019. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

 

            Zašto nije počela sanacija magistralnog puta Banja Luka – Kneževo (preko Karanovca), iako je to bilo planirano u ovoj godini?

 

 

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1016/19

Datum: 24.06.2019. godine

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 31. maja 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Zašto nije počela sanacija magistralnog puta Banjaluka-Kneževo (preko Karanovca), iako je to bilo planirano u ovoj godini?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka, obavještavamo vas da sanacija regionalnog putnog pravca R414 Karanovac-Mitrovići-granica RS/FBiH (Prisika), nije uvrštena u Plan  poslovanja za 2019. godinu Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka.

Kroz projekat Svjetske banke „Hitan oporavak od poplava“, u 2019. godini završena je sanacija nekoliko klizišta na regionalnom putu R414 i to na dionici Karanovac-Mitrovići u ukupnoj  dužini od 150 metara i na dionici Mitrovići-granica RS/FBiH (Prisika) u ukupnoj dužini od oko 630 metara.

 

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

31.05.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10