Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Uvaženi ministre Đokić,

Imam pitanje na koje ste mi odgovorili prethodno u pisanoj formi, vezano za fabriku motora specijalne namjene Pale i rekli ste da se ušlo u stečajni postupak, radi pripreme preduzeća za privatizaciju, međutim, radi očuvanja radnih mjesta. Ja imam informaciju, to je prvo pitanje, da je od 67, 62 radnika već dobilo otkaze, da su na birou, da im nije uplaćen staž sedam godina, i to je prvo pitanje – kako mislite očuvati radna mjesta ako su radnici već dobili otkaz?

Drugo pitanje – da li ste upoznati sa činjenicom da je to preduzeće bilo vlasnik veoma atraktivne lokacije u Baošićima, vojnog kompleksa u Baošićima, koje je tadašnje neko rukovodstvo prodalo po budi zašto cijeni, da bi, oni su rekli radnicima isplatiti plate, ali Bog zna u šta je otišao taj novac, jer to je ogromna vrijednost nekretnina, koji izlaze na more u Crnoj Gori.

ODGOVOR1:

Broj: 05.06/011-287-2/19

Datum: 09.07.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:          Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj sjednici Narodne skupštine, koja je održana 11. juna 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Imam pitanje na koje ste mi odgovorili prethodno u pisanoj formi, vezano za „Fabriku motora specijalne namjene“ a.d. Pale i rekli ste da se ušlo u stečajni postupak, radi pripreme preduzeća za privatizaciju, međutim, radi očuvanja radnih mjesta. Ja imam informaciju da je od 67 radnika 62 radnika već dobilo otkaze, da su na birou, da im nije uplaćen staž sedam godina, i toje prvo pitanje - Kako mislite očuvati radna mjesta u „Fabrici motora specijalne namjene“ a.d. Pale ako su radnici već dobili otkaz?

Drugo pitanje – da li ste upoznati sa činjenicom da je to preduzeće bilo vlasnik veoma atraktivne lokacije u Baošićima, vojnog kompleksa u Baošićima, koje je tadašnje neko rukovodstvo prodalo po budi zašto cijeni, da bi, oni su rekli radnicima isplatiti plate, ali Bog zna u šta je otišao taj novac, jer to je ogromna vrijednost nekretnina, koji izlaze na more u Crnoj Gori?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Stupanjem na snagu Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 115/18) prestalo je da radi Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, a poslove istog su preuzeli Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstvo privrede i preduzetništva.

Uvažavajući Vašu namjeru u vezi sa postavljenim pitanjem čija je svrha dobijanje pravovremenih informacija i interesovanje za navedenu problematiku kao Narodnog poslanika, a imajući u vidu da su stupanjem na snagu pomenutog zakona, upravni i drugi stručni poslovi u oblasti proizvodnje saobraćajnih sredstava (za koju djelatnost je registrovano privredno društvo na koje se odnosi pitanje) pripali u nadležnost Ministarstvu privrede i preduzetništva, Vaše pitanje je proslijeđeno navedenom ministarstvu na dalje postupanje.

 

MINISTAR

Petar Đokić

Dostavljeno:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

 

 

 

 
   

 

                                                                                                                                                            

ODGOVOR 2:

Broj: 18.03-011-322/19

Datum: 17.07.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Veza: Vaš akt, broj: 04.2-011-268/19 od 17.06.2019. godine

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je  na Petoj sjednici Narodne skupštine održanoj 11. juna 2019. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

«Imam pitanje na koje ste mi odgovorili prethodno u pisanoj formi, vezano za«Fabriku morota specijalne namjene» a.d. Pale i rekli ste da se ušlo u stečajni postupak, radi pripreme preduzeća za privatizaciju, međutim, radi očuvanja radnih mjesta. Ja imam informaciju da je od 67 radnika 62 radnika već dobilo otkaze, da su na birou, da im nije uplaćen staž sedam godina, i to je prvo pitanje - Kako mislite očuvati radna mjesta u «Fabrici morota specijalne namjene» a.d. Pale ako su radnici već dobili otkaz?

Drugo pitanje – da li ste upoznati sa činjenicom da je to preduzeće bilo vlasnik veoma atraktivne lokacije u Baošićima, vojnog kompleksa u Baošićima, koje je tadašnje neko rukovodstvo prodalo po budi zašto cijeni, da bi, oni su rekli radnicima isplatiti plate, ali Bog zna u šta je otišao taj novac, jer to je ogromna vrijednost nekretnina, koje izlaze na more u Crnoj Gori?»

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Stečajni  postupak privrednog društva „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale je pokrenut prevashodno iz razloga očuvanja proizvodnih i tehnoloških cijelina, sa ciljem provođenja reorganizacije društva u stečajnom postuku i pronalaska strateškog partnera za ponovno otpočinjanje proizvodnje.

Nakon otvaranja stečajnog postupka, stečajni upravnik je angažovao sedam radnika društva koji obavljaju povremene i privremene poslove.

Prema dostavljenoj informaciji od strane stečajnog upravnika, privredno društvo je učestvovalo na tenderu za četvorogodišnje održavanje 14 tenkova Vojske Republike Slovenije u vrijednosti od oko 650.000,00 evra. Očekuje se da nakon dodatnih pregovora „Fabrika motora specijalne namjene" a.d. Pale – u stečaju sa Ministarstvom odbrane Republike Slovenije zaključi predmetni ugovor.

Takođe, stečajni upravnik očekuje da Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspiše tender za četvorogodišenje održavanje  16 tenkova, te da će društvo dobiti navedeni posao.

Ukoliko dođe do zaključivanja ovih ugovora, stečajni upravnik će angažovati određen broj radnika društva, koji bi bili angažovani na obavljanju poslova remonta.

Trenutno je otvoren drugi javni poziv za prodaju kompletne tehnološke cijeline društva, čijom prodajom bi se namirila potraživanja povjerioca, među kojima su i obaveze prema radnicima.

Prema informaciji kojom raspolažemo postoje zainteresovani za kupovinu predmetne imovine Društva.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je, u okviru svojih nadležnosti, angažovano na pronalaženju strateškog partnera koji će trajno riješiti status Društva u smislu očuvanja ovog kapaciteta, ponovnog pokretanja proizvodnje i zapošljavanja radnika.

Vezano za drugo pitanje poslanice dajemo sljedeći odgovor:

Uprava društva donijela je odluku da se proda  imovina društva u Baošićima. Imajući  u vidu da se nije radilo o imovini velike vrijednosti,  u skladu sa članom 433. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013 i 100/2017) nije bila potrebna odluka Skupštine akcionara.  

Uprava privrednog društva je u postupku prodaje imovine angažovala vještaka za procjenu vrijednosti predmetne imovine i donijela odluke na osnovu kojih su raspisivani javni pozivi za prikupljanje ponuda radi prodaje imovine u Baošićima. Početna cijena iz Javnog poziva bila je 1.335.400,00 EUR. Javni poziv za prodaju je raspisivan sedam puta bezuspješno, a imovina u Baošićima  je prodana 2015. godine za iznos od 1.602.071,00 KM.

Nad privrednim društvom FMSN krajem 2018. godine pokrenut je stečajni postupak kroz reorganizaciju.

MINISTAR

Vjekoslav Petričević

DOSTAVLJENO:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10