Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je Čevrtoj sjednici održanoj 16. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Moje pitanje upućeno je ministru  energetike i rudarstva, vidim nije tu gospodin Petar Đokić, a može se uključiti i ministar  privrede i preduzetništva, s obzirom da je sad moje pitanje  prešlo u njegovu nadležnost, ali evo  postavljam ministru Đokiću pitanje, postaviću i u pisanoj formi.

Dakle, u Fabrici motora specijalne namjene čiji su mi se radnici javili  i u ime njih postavljam ovo pitanje pokrenut je stečajni postupak, 69 radnika ostaje bez posla. Ovo je jedno od obećanja Socijalističke partije, zato ga i upućujem i resornom ministru i predsjedniku Socijalističke partije,  gospodinu Đokiću, koji je tu 2017. godine u tu Fabriku doveo i ministra Vulina iz Srbije u namjeri da se  uspostavi privredna saradnja  i remont vojne opreme u Srbiji, međutim  od toga ništa nije bilo, 69  radnika je ostalo bez posla i suština je u tome  da mi od onih 268.000 radnika koje navodimo imamo preko 40.000 radnika koji su faktički na papiru radnici, a zapravo ne rade. Pa evo pitanje ministru:

Zašto je ovo preduzeće otišlo u stečaj?

ODGOVOR:

Broj: 05.01/011-207-1/19

Datum: 10.05.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:          Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                            

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Četvrtoj redovnoj sjednice Narodne skupštine, održanoj 16. aprila 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

U Fabrici motora specijalne namjene čiji su mi se radnici javili i u ime njih postavljam ovo pitanje pokrenut je stečajni postupak, 69 radnika ostaje bez posla. Ovo je jedno od obećanja Socijalističke partije, zato ga i upućujem i resornom ministarstvu i predsjedniku Socijalističke partije, gospodinu Đokiću, koji je tu 2017. godine u tu fabriku doveo i ministra Vulina iz Srbije u namjeri da se uspostavi preivredna saradnja i remont vojne opreme u Srbiji, međutim od toga ništa nije bilo, 69 radnika je ostalo bez posla i suština je u tome da mi od ovih 268.000 radnika koje navodima imamo preko 40.000 radnika koji su faktički na papairu radnici, a zapravo ne rade. Pa evo pitanje ministru:

Zašto je ova fabrika otišla u stečaj?

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Imajući u vidu da je Zakonom o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 115/18) došlo do reorganizacije Vlade Republike Srpske, te da je nadležnost za predmetno pitanje pripala Ministarstvu privrede i preduzetništva, a cijeneći činjenicu da je pitanje upućeno ministru energetike i rudarstva, Ministarstvo energetike i rudarstva je u koordinaciji sa resorno nadležnim ministarstvom pripremilo odgovor koji Vam dostavljamo.

 

 

 

 

Vlade Republike Srbije i Republike Srpske, kao i resorno nadležna ministarstva, su u ranijem periodu, preduzimale intenzivne aktivnosti na definisanju modaliteta saradnje u vezi sa djelatnostima privrednog društva „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale, a jedna od njih je i navedena posjeta ministra industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petra Đokića i ministra odbrane u Vladi Republike Srbije Aleksandra Vulina ovom privrednom društvu.

 

Kao rezultat navedenih aktivnosti privredno društvo „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale je 17.12.2018. godine zaključilo ugovor za remont deset tenkovskih motora sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije u vrijednosti 539.000,00 evra. Iako se radi o značajnom ugovoru i početku saradnje, realizacija ovog ugovora nije mogla garantovati rentabilnost poslovanja dugoročnom periodu, niti obezbijediti regulisanje akumuliranih dugovanja iz ranijeg perioda.

Podsjećamo da su privredna društva iz oblasti namjenske industrije u Republici Srpskoj vezana isključivo za poslove remonta i specifične uslove i dozvole na koje ta društva ne mogu u potpunosti da utiču. 

Te okolnosti su dovele da je privredno društvo „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale, zbog nemogućnosti pronalaženja poslova na tržištu, do zaključenja ugovora o saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije imalo obaveze u ukupnom iznosu od  oko devet miliona KM.

 

Vlada Republike Srpske je na 205. sjednici održanoj 22.11.2018. godine razmatrala Informaciju o stanju u privrednom društvu „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale. Tom prilikom navedeno je da dugovi privrednog društva iznose preko osam miliona konvertibilnih maraka, što je uslovilo i blokadu računa. Imajući u vidu da su Zakonom o stečajnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/16) definisani uslovi za otvaranje stečajnog postupka, kao i mogućnost sprovođenja reorganizacije stečajnog dužnika u topku postupka u cilju održavanja njegove poslovne djelatnosti i očuvanja radnih mjesta, Vlada Republike Srpske je prihvatila prijedlog Uprave društva i donijela Rješenje kojim se daje saglasnost na pokretanje stečajnog postupka kroz reorganizaciju nad privrednim društvom „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale.  Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu je dana 19.02.2019. godine  otvorio stečajni postupak.

 

Na osnovu svega navedenog, kao i na osnovu informacija iz privrednog društva, stečajni postupak je isključivo sanacione prirode, u svrhu izmirenja dugova iz prethodnog perioda, kako bi se mogao pokrenuti proces privatizacije ili prodaje s obzirom na jasno izkazan interes za saradnju sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije i započetu realizaciju ugovora o remonu.

 

 

                                                                                                                                                                    MINISTAR

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 Petar Đokić  

 

 

Dostavljeno:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10