Narodni poslanik Jelena Trivić Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, zatražila je 27. maja 2019. godine

OBAVJEŠTENJE

OD GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA

                S obzirom da je revizija finansijskih izvještaja Investiciono – razvojne banke obavljena i objavljena posljednji put 2012. godine (za izvještajni period 01. 01 – 31. 12. 2011. godine), postavljam sljedeće pitanje:

 

  • Kada Glavna služba za reviziju javnog sektora planira da provede reviziju finansijskih izvještaja Investiciono – razvojne banke Republike Srpske?

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 01/0205-312-1/19

Dana: 31.5.2019.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretar

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

                    Veza: Vaš akt broj: 02/2-792-122/19 od 27.5.2019. godine

Narodni poslanik Jelena Trivi, 27.5.2019. godine zatražila je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske odgovor na pitanje: „Kada Glavna služba za reviziju javnog sektora planira da provede reviziju finansijskih izvještaja Investiciono – razvojne banke Republike Srpske“.

U vezi sa navedenim dostavljamo sledeći odgovor:

U skladu sa članom 18. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 98/05 i 20/14) Glavna služba za reviziju ima obavezu da svake godine provodi finansijsku reviziju institucija Republike Srpske navedene u pomenutom članu zakona (obavezne revizije). Takođe, pored obaveznih finansijskih revizija, u skladu sa navedenim zakonom, vrši se finansijska revizija drugih institucija Republike Srpske (periodične revizije). Faktori koji utiču i na osnovu kojih se donosi Godišnji plan revizijskih aktivnosti su rokovi propisani Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske, broj lokalnih zajednica, javnih preduzeća i drugih institucija javnog sektora u Republici Srpskoj, visina budžeta/ finansijskog plana, protok vremena od sprovođenja peridičnih revizija, data mišljenja, broj i status preporuka, raspoloživost ljudskih resursa i drugo.

Shodno navedenom glavni revizor donosi godišnji plan za oblast finansijske revizije za narednu godinu i dostavlja ga nadležnom skupštinskom odboru. Revizije se sprovode shodno navedenom planu.

Članom 23. Zakona utvrđeno je da „Narodna skupština ili nadležni skupštinski odbor može zahtijevati od Glavne službe za reviziju da izvrši posebnu reviziju. Za zahtjeve po posebnim revizijama obezbijediće se posebna sredstva (stav 1), te  da će „Glavna služba izraditi posebne revizije i na zahtjev Vlade Republike Srpske, uz saglasnost nadležnog skupštinskog odbora“ (stav 2).

Godišnjim planom revizijskih aktivnosti za 2019. godinu nije planirana obuhvaćena revizija finansijskih izvještaja Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Međutim, ukoliko budu upućeni zahtjevi za posebnu reviziju (član 23. Zakona), Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske če postupiti u skladu sa zakonom.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                         Glavni revizor

                                                                                                                                            Jovo Radukić

                                                                                                                                    (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

27.05.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10