Narodni poslanik Igor Radojičić Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Radojičić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na između dvije sjednice 3. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Obratila mi se Dajana Ninković u vezi sa deložacijom porodice iz stana u Ulici Radoja Domanovića br. 9, Kočićev vijenac. Godine 2010. porodica Ninković, a kao nosilac stanarskog prava Ranko Ninković, sudskim putem je dobila pravo na korišćenje stana i sklopila Ugovor sa Fondom PIO kao vlasnikom. Međutim, naknadno je, navodno, ugovor poništen i zatražena deložacija porodice.

               Molim Vladu za odgovor o statusu ovog predmeta.

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-26/2016

Banja Luka, 26.05.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Radojičić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine, 3. maja  2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Obratila mi se Dajana Ninković u vezi sa deložacijom porodice iz stana u ulici Radoja Domanovića br. 9, Kočićev vijenac. Godine 2010. porodica Ninković, a kao nosilac stanarskog prava Ranko Ninković, sudskim putem je dobila pravo na korišćenje stana i sklopila ugovor sa Fondom PIO kao vlasnikom. Međutim, nanadno je, navodno, ugovor poništen i zatražena deložacija porodice.

Molim Vladu za odgovor o statusu ovog predmeta.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

„Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dana 10.11.2015. godine Osnovnom sudu u Banjoj Luci podnio prijedlog, kojim je traženo odlaganje izvršenja rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci broj: 71 0 I 166507 13 od 27.04.2015. godine, koje se odnosi na predaju u posjed stana u ulici Radoja Domanovića broj 9, površine 36,00 m². Prijedlogom je traženo odlaganje izvršenja rješenja do 10.05.2016. godine. Fond PIO RS kao tražilac izvršenja, nije predložio nastavak izvršnog postupka nakon isteka roka od šest mjeseci. Članom 62. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/03), propisano je da, ako tražilac izvršenja ne predloži nastavak izvršnog postupka ni po isteku 30 dana od isteka vremena na koje je izvršenje odloženo, sud će obustaviti postupak.“

 

 

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                             Milenko Savanović

 

 

03.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9