Narodni poslanik Igor Radojičić Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Radojičić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na između dvije sjednice 3. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Obratila mi se Dajana Ninković u vezi sa deložacijom porodice iz stana u Ulici Radoja Domanovića br. 9, Kočićev vijenac. Godine 2010. porodica Ninković, a kao nosilac stanarskog prava Ranko Ninković, sudskim putem je dobila pravo na korišćenje stana i sklopila Ugovor sa Fondom PIO kao vlasnikom. Međutim, naknadno je, navodno, ugovor poništen i zatražena deložacija porodice.

               Molim Vladu za odgovor o statusu ovog predmeta.

ODGOVOR:

Broj: 15.03-011-186/16

Datum, 12.05.2016.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Ovom Ministarstvu dana 05.05.2016. godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj 04.2-011-184/16 od 04.05.2016. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Igora Radojičića, Klub poslanika SNSD- Milorad Dodik.

Narodni poslanik Igor Radojičić, Klub poslanika SNSD- Milorad Dodik, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 3. maja 2016. godine, postavio je Vladi Republike Srpske sljedeće poslaničko pitanje:

„Obratila mi se Dajana Ninković u vezi sa deložacijom porodice iz stana u Ulici Radoja Domanovića br. 9, Kočićev vijenac. Godine 2010.porodica Ninković, a kao nosilac stanarskog prava Ranko Ninković, sudskim putem je dobila pravo na korišćenje stana i sklopila ugovor sa Fondom PIO kao vlasnikom. Međutim, naknadno je, navodno, ugovor poništen i zatražena deložacija porodice. Molim Vladu za odgovor o statusu ovog predmeta.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

               Iz sadržine poslaničkog pitanja, kao i molbe Dajane Ninković i Ugovora o zakupu stana od 09.03.2011.godine priloženih uz isto, proizilazi da podnositeljica molbe traži pomoć u smislu neprovođenja deložacije iz stana u Ulici Radoja Domanovića br. 9, Kočićev vijenac i dodjele predmetnog stana njenom ocu, Ranku Ninkoviću.

               U samoj molbi nije navedeno koji organ je i po kom osnovu poništio ugovor o zakupu zaključen sa Fondom PIO, niti koji organ je donio rješenje o iseljenju porodice Ninković iz predmetnog stana, te po kom osnovu je izvršen prenos predmetnog stana u nadležnost Vladi RS i da li je isti dat na raspolaganje nekom ministarstvu.

               Uvidom u službene evidencije ovog ministarstva utvrđeno je da kod ovog ministarstva nema zaprimljenih zahtjeva niti pokrenutih postupaka u vezi predmetnog stana. 

               Slijedom navedenog, s obzirom da kod ovog ministarstva nije vođen upravni postupak, te kako ovo ministarstvo nije moglo staviti van snage ugovor o zakupu predmetnog stana i pokrenuti postupak deložacije porodice Ninković, to ne možemo ni davati odgovore u smislu traženja podnositeljice molbe za obustavom iseljenja iz predmetnog stana i dodjelom istog porodici Ninković. Cijeneći navode u poslaničkom pitanju i priloženoj molbi mišljenja smo da su ovi postupci eventualno mogli biti pokrenuti kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica ili Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, te se od istih mogu zatražiti informacije u vezi navedenog.

Prilog: - Jedan primjerak latiničan,                                                              

  - dva primjerka ćirilična;                                                                MINISTAR

                 -  CD (WORD 2003)                                                                                    

                                                                                                                    Srebrenka Golić  

 

03.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9