Narodni poslanik Igor Radojičić Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Radojičić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je između dvije sjednice 29. juna 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

U odgovoru na prethodno poslaničko pitanje, i Vlada je konstatovala da postoji neriješen problem finansiranja JU Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka  i da već mjesecima određeni broj radnika ne dobija lična primanja, jer jedan od izvora finansiranja nije riješen.

Postavljam pitanje:

Šta Vlada Republike Srpske namjerava da učini kako bi se riješio problem finansiranja Centra i omogućio normalan rad u narednoj školskoj godini?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-195/15

Datum: 29.07.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Radojičić između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 29. juna 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„U odgovoru na prethodno poslaničko pitanje, i Vlada je konstatovala da postoji neriješen problem finansiranja JU Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka i da već određeni broj radnika ne dobija lična primanja, jer jedan od izvora finansiranja nije riješen.

Postavljam pitanje, šta Vlada Republike Srpske namjerava da učini kako bi se riješio problem finansiranja Centra i omogućio normalan rad u narednoj školskoj godini?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, preduzimaju sve neophodne mjere za pronalazak najefikasnijeg rješenja finansiranja određenog broja radnika JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka (u daljem tekstu: Centar).

U tom smislu, u prethodnom periodu organizovano je više  sastanaka predstavnika gore navedenih ministarstava sa upravom Centra, i predstavnicima školskog odbora ove institucije, na kojim je razmatrana predmetna problematika i način rješavanja iste.

Naime, usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/09 i 44/15)  propisano je da pravno lice, odnosno privredno društvo, pored osnovne djelatnosti može da obavlja zdravstvenu djelatnost, ako Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite utvrdi da ustanova ispunjava uslove za obavljanje pojedine zdravstvene djelatnosti. Članom 44. istog zakona definisano je da pravno, privredno i fizičko lice može osnovati privatnu, zdravstvenu ustanovu, koja može da bude: ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, specijalistička ambulanta porodične medicine, specijalistička ambulanta, stomatološka ambulanta, apoteka, specijalistički centar, bolnica, specijalna bolnica, dom za zdravstvenu njegu, laboratorija i banka matičnih ćelija. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite na osnovu navedenog zakona priprema novi Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove kojim će se propisati uslovi za početak rada ambulante za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

Shodno tome i uz aktivnu ulogu predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, smatramo da će se steći svi pravno-formalni uslovi za obezbjeđenje finansijskih sredstava, kako bi se nastavila isplata po osnovu rashoda za lična primanja određenog broja radnika Centra, čime bi dugoročno bilo riješeno njihovo finansiranje.

        

         M I N I S T A R

                                                                                                                 Dr Dane Malešević

 

 

 

 

29.06.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9