Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 13. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               -Dokle će PD ''Semberija'' iz Bijeljine služiti za pranje novca određenim licima i da li će neko konačno odgovarati za sve malverzacije i uništavanje ovog preduzeća?

               -Navedite mi imena lica koja čine upravljačku strukturu ovog preduzeća?

               -Kakvi su planovi vezano za budućnost ovog preduzeća?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.011-502/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Igor Ostojić (Klub poslanika SDS-SRS RS) na nastavku 15. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održanom 13. decembra 2016. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

-„Dokle će PD „Semberija“ iz Bijeljine služiti za pranje novac određenim licima i da li će neko konačno odgovarati za sve malverzacije i uništavanje ovog preduzeća?“

-„Navedite mi imena lica koja čine upravljačku strukturu ovog preduzeća?“

-„Kakvi su planovi vezano za budućnost ovog preduzeća?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Sadašnje stanje u PD „Semberija“ je znatno bolje nego prethodnih godina, u šta se svi zainteresovanai mogu uvjeriti obilaskom objekata i parcela na terenu. PD „Semberija“ a.d. Bijeljina je primarno poljoprivredno društvo koje raspolaže sa 2.526 ha poljoprivrednog zemljišta (gazdinstvo sa najvećim zemljišnim posjedom u Republici Srpskoj) i trenutno zapošljava 158 radnika. U toku 2016. godini smanjen je broj radnika za 20 radnika u odnosu na 2015. godinu, jer je došlo do penzionisanja 15 radnika po redovnom postupku kao i 5 radnika kao tehnološki višak, zbog racionalizacije posla.

PD „Semberija“ a.d. Bijeljina je u julu 2016. godine uputila zahtjev i kompletnu dokumentaciju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da putem Vlade Republike Srpske obezbijedi sredstva za penzionisanje još 20 radnika, koji imaju jedan od osnova za penzionisanje kroz program socijalnog zbrinjavanja radnika, kako bi na taj način pomogli ovom preduzeću u cilju finansijske konsolidacije. 

PD „Semberija“ a.d. Bijeljina u svojim objektima trenutno uzgaja 332 muzne krave i 202 steone junice. Sa ovim brojem grla popunjeni su svi smještajni kapaciteti za proizvodnju mlijeka. Proizvodnja mlijeka u 2016. godini je povećana za 50% u odnosu na 2015. godinu kada je iznosila 1.000.000 litara, do kraja godine ostvariće se proizvodnja od 1.500.000 litara mlijeka, a plan za 2017. godinu je 2.280.000 litara.

U posljednje 2 godine izgrađen je sistem za navodnjavanje na 622 ha (vrijedan 4,35 miliona KM), novi štalski objekat sa izmuzištem (kapacitet 350 grla), izvršena je nabavka steonih junica, nabavljena nova mehanizacija, izgrađeni plastenici, promijenjena struktura biljne proizvodnje (u 2016. godini, sa zasijanih 300 ha,  povećana je sjemenska proizvodnja za 60% u odnosu na 2015. godinu). U jesenjoj sjetvi za proizvodnu 2016/2017 godinu sjetva je obavljena  na površini od 1.397 ha, od čega je 800 ha merkantilne pšenice, 107 ha sjemenske pšenice i ječma.

Ukupna likvidnost preduzeća je značajno poboljšana, obaveze po osnovu kredita se redovno otplaćuju, a Poreskoj upravi ove godine je plaćeno oko 733.000 KM, što nije bilo evidentno tokom zadnjih 5 godina unazad, što je značajan faktor i pokazatelj uzlaznog i solventnog poslovanja.

PD „Semberija“ a.d. Bijeljina je u 2016. godini zaključila reprogram kredita na 710.000,00 KM sa „Novom bankom“ a.d. Banja Luka, uz period otplate na 60 mjeseci i od čega je već vraćeno 80.000,00 KM.

U cilju saniranja problema s povratom svih kredita prema „Bobar banci a.d. u likvidaciji“, kao i posljedica poplava 2014. godine, na Skupštini akcionara 20.07.2015. godine donijeta je odluka o prodaji nekretnina RJ „Sjeme“ i RJ „Obrijež“ koje imaju utrživost a nisu neophodne u procesu proizvodnje.

Dana 19.08.2016. godine realizovana je prodaja nepokretnosti RJ „Obrijež“, shodno odluci Upravnog odbora, nakon čega je 288.000,00 KM kompenzirano za obaveze prema kupcu,  a preostali iznos  iznos od 477.000,00 KM uplaćen u korist „Bobar banke a.d. u likvidaciji“. Ovim je u toku 2016. godine, na ime vanredno dospjelog kredita, „Bobar banci a.d. u likvidaciji“ vraćeno ukupno 526.054,00 KM iz vlastitih sredstava. Takođe svi krediti prema „Intesa Sanpaolo banci“ su vraćeni  u iznosu od 256.000,00 KM.

Analizirajući trenutne finansijske pokazatelje, indikatori su da će PD „Semberija“ a.d. Bijeljina poslovnu 2016. godinu završiti sa pozitivnim rezultatom. Ovako uspješnom poslovanju doprinijela je obrada zemljišta sa novom mehanizacijom, u čiju nabavku je uloženo blizu pola miliona maraka, restriktivno poslovanje, promjena strukture proizvodnje, smanjenje broja radnika kao i rodna godina sa izuzetnim visokim prinosima. U ovom trenutku preduzeće ima potraživanja od Agencije za agrarna plaćanja po osnovu pripadajućih podsticaja u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

 

- Upravljačku strukturu PD „Semberija“ a.d. Bijeljina čine:

 

Upravni odbor u sastavu:

               1. Karišik Nebojša - predsjednik,

               2. Petković Miroslav – član,

               3. Pajić Mitra- član,

               4. Trivković Stevan – član,

               5. Kecman Branko – član.

 

Rukovodstvo PD „Semberija“ a.d. Novo selo, Bijeljina:

  •  Generalni direktor – mr. poljoprivrednih nauka Trivković Stevan,
  •  Rukovodilac biljne proizvodnje – Mikić Mladen, dipl.ing.polj.,
  •  Rukovodilac stočarske proizvodnje – Gajić Mijodrag, dr. veterinarske medicine,
  •  Rukovodilac finansijske proizvodnje – Radić Dragica, dipl.ekonomista,
  •  Rukovodilac komercijalne službe – Nedić Slavica, dipl.ekonomista,
  •  Rukovodilac stočarske proizvodnje – Stević Živka, dipl.pravnik.

 

Pored problema prvenstveno uzrokovanih vanrednim dospijećem kredita odobrenog od strane Bobar banke a.d. u likvidaciji i štetama od poplava tokom 2014. godine, stručne analize su pokazale da preduzeće ima uslove za dalji razvoj i značajnije povećanje prihoda. Uz puno iskorišćenje novog sistema za navodnjavanje (prvenstveno za sjemensku proizvodnju, koja je ove godine povećana za 60 odsto), dugoročni plan ulaganja u naredne 4 godine je povećanje broja muznih grla, što predstavlja puni kapacitet novoizgrađenog  izmuzišta i objekta za smještaj muznih grla, u koje je uloženo oko 3,5 miliona maraka. Povećanju kapaciteta će posebno doprinijeti nabavka 66 visokosteonih junica simentalske rase „Montbiliard“ iz Francuske. Nabavka vrijedna 280.000,00 KM, je finansirana beskamatno od strane otkupljivača mlijeka „Mlijekoprodukt“ Kozarska Dubica i ova sredstva biće vraćena kroz proizvodnju mlijeka u periodu od tri godine, kao i planirana nabavka softverskog sistema upravljanja farmom za 250 muznih grla, a oprema će biti isporučena i ugrađena u 2017. godini. Sa novim junicama će se sadašnja dnevna proizvodnja mlijeka, koja iznosi 4.800 litara, povećati na oko 6.000 litara dnevno, dok će se ukupan broj muznih grla povećati do 400.

Iz svega navedenog, jasno je da PD „Semberija“, koje je u većinskom vlasništvu Republike Srpske i javnih fondova,  za ovo Ministarstvo i Vladu ima značaj strateškog preduzeća iz oblasti agrara, koje ima najveći ukrupnjeni zemljišni posjed u Republici i koje ima povoljne preduslove za značajnije povećanje prihoda.

Podsjećamo da je Vlada Republike Srpske postala većinski vlasnik kroz pretvaranje poreskog duga PD „Semberija“ u akcije u vlasništvu Republike Srpske, uz istovremenu finansijsku podršku preduzeću. U kratkom vremenskom periodu investirano je u modernizaciju opreme i objekata (sistem navodnjavanja, novi štalski objekti, izmuzište, nabavka junica i poljoprivredne mehanizacija), uz istovremenu promjenu strukture ratarsko – povrtarske proizvodnje, s ciljem povećanja profitabilnosti (povećanje proizvodnje mlijeka, udjela povrtarske proizvodnje, tova junadi).

Jedan broj lica, koja imaju aspiracije na zemljišni posjed PD „Semberija“, plasira u javnost neistinite tvrdnje i poluinformacije, s ciljem stvaranja loše poslovne klime i beznađa, kako bi se što prije pokrenuo stečaj, oduzelo poljoprivredno zemljište, koje bi zatim bilo dodijeljeno na korišćenje određenim interesnim grupama, sa konačnim ciljem prenamjene dijela poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište. Konstatacije o pranju novca, malverzacijama i uništavanju preduzeća su potpuno neosnovane, neutemeljene, senzacionalističke i ovakve tvrdnje predstavljaju sastavni dio udruženih aktivnosti u cilju preuzimanja poljoprivrednog zemljišta koje ima atraktivnu lokaciju i veliku tržišnu vrijednost.

Vlada Republike Srpske neće dozvoliti da se najveći ukrupnjeni posjed u Republici cijepa i usitnjava, već će podržati revitalizaciju i restrukturiranje PD „Semberija“, uz mogućnost razmatranja i prihvatanja validnih ponuda za dokapitalizaciju od strane investitora, i to isključivo pod uslovom da se nastavi izvorna djelatnost preduzeća. Trenutno je iskazan interes za investicije, dokapitalizaciju ili kupovinu PD „Semberija“ od strane slovačke firme „Polnovakia Agrar“ s.r.o. Bratislava.

 

 

                                                                                                                          M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                                                       prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9