Narodni poslanik Gordana Vidović Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Osmoj sjednici održanoj 3. decembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Radnici AD „Stolarija“ Modriča, koje je likvidirano, ne mogu da preuzmu svoje radne knjižice, jer im nisu uplaćeni porezi i doprinosi, odnosno nije im povezan radni staž.

               Molim vas da mi odgovorite da li Vlada Republike Srpske ima namjeru da radnicima ovog preduzeća reguliše uplate poreza i doprinosa, kako bi isti mogli da ostvare svoja prava?

ODGOVOR:
Broj: 18.03-011-570/19

Datum: 30.12.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Osmoj sjednici  održanoj 3. decembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje: 

„Radnici AD „Stolarija“ Modriča, koje je likvidirano, ne mogu da preuzmu svoje radne knjižice, jer im nisu uplaćeni porezi i doprinosi, odnosno nije im povezan radni staž.

Molim vas da mi odgovorite da li Vlada Republike Srpske ima namjeru da radnicima ovog preduzeća reguliše uplate poreza i doprinosa, kako bi isti mogli da ostvare svoja prava?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

            ODGOVOR

               Programom socijalnog zbrinjavanja radnika koji  procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostaju bez zaposlenja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/03) predviđena je uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zapošljavanje za period od 1. januara 1998. godine do dana otvaranja stečajnog i likvidacionog postupka  u cilju povezivanja penzijskog staža radnicima i ostvarivanja prava  za slučaj nezaposlenosti.

               Zahtjev za korišćenje sredstava za uplatu doprinosa putem navedenog programa podnosi se Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, a isti podnose zaiteresovani subjekti na koje se odnose  mjere iz programa, u roku od 30 dana od dana privatizacije, odnosno otvaranja stečajnog ili likvidacionog postupka.

               Obzirom na navedeno, a u cilju davanja odgovora na poslaničko pitanje zatražili smo od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite informaciju o mogućnosti uplate poreza i doprinosa, odnosno povezivanju staža radnicima AD „Stolarija“ Modriča.

               Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je, u svom aktu broj: 16-04-011-27/2019 od 31.12.2019. godine dostavilo obavještenje da nisu do sada zaprimili zahtjev za socijalno zbrinjavanje radnika predmetnog preduzeća, te  da bez podnesenog zahtjeva  Komisija ne može provoditi bilo kakve radnje vezano za uplatu doprinosa putem Programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji procesom privatizacije, stečaja ili likvidacije preduzeća ostaju bez posla.

              

                                                                                                                              MINISTAR

 

                                                                                                                      Vjekoslav Petričević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10