Narodni poslanik Gordana Vidović Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Šestoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

 

                Svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj odstavljena je određena količina knjiga „Jasenovac balkanski Aušvic“, koju su morali platiti po cijeni od 150,00 KM po komadu, a broj primjeraka je određen na osnovu broja učenika u svakoj školi.

                Neki od direktora su vratili pošiljku sa knjigama, ali je dana 06. 06. 2019. godine uslijedio dopis svim školama od strane direktora Republičkog pedagoškog zavoda, koji dostavljam u prilogu, u kojem navodi da se knjige moraju kupiti, a oni koji su vratili pošiljku sa knjigama, sami moraju otići da ih preuzmu kod distributera Sladaboni. U navedenom dopisu navodi se da je „najviše rukovodstvo Republike Srpske“ zadužilo Republički pedagoški zavod i Republički centar za istraživanje rata da „nađe način da ovo kapitalno djelo nabave sve škole u Republici Srpskoj“. Dopis je vrlo prijeteći i pisan veoma oštrim tonom.

                Moje pitanje je da li je Ministarstvo prosvjete i kulture upoznato sa ovom odlukom Republičkog pedagoškog zavoda o obavezi svih osnovnih i  srednjih škola da moraju kupiti utvrđenu količinu knjiga?

                Kako je utvrđen kriterij da škole moraju kupiti 1 – 7 knjiga, zavisno od broja učenika, te koliko je ukupno knjiga prodato na taj način?

                Da li Republički pedagoški zavod ima ovlaštenje da može narediti direktorima kupovinu knjiga, koje nisu dio obaveznog školovanja, i pri tom odrediti i količinu knjiga koje moraju kupiti?

Prilog: Pitanje narodnog poslanika.

 

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-417/19

Datum: 16.10.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17, 18. i 19. septembra 2019. godine, poslaničko pitanje:

„Svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj ostavljena je određena količina knjiga „Jasenovac balkanski Aušvic“, koju su morali platiti po cijeni od 150,00 KM po komadu, a broj primjeraka je određen na osnovu broja učenika u svakoj školi.

Neki od direktora su vratili pošiljku sa knjigama, ali je dana 06.06.2019. godine uslijedio dopis svim školama od strane direktora Republičkog pedagoškog zavoda, koji dostavljam  u prilogu, u kojem navodi da se knjige moraju kupiti, a oni koji su vratili pošiljku sa knjigama, sami moraju otići da ih preuzmu kod distributera Sladaboni. U navedenom dopisu navodi se da je „najviše rukovodstvo Republike Srpske“ zadužilo Republički pedagoški zavod i Republički centar za istraživanje rata da „nađe način da ovo kapitalno djelo nabave sve škole u Republici Srpskoj“. Dopis je vrlo prijeteći i pisan veoma oštrim tonom.

Moje pitanje je da li je Ministarstvo prosvjete i kulture upoznato sa ovom odlukom Republičkog pedagoškog zavoda o obavezi svih osnovnih i srednjih škola da moraju kupiti utvrđenu količinu knjiga?

Kako je utvrđen kriterij da škole moraju kupiti 1 – 7 knjiga, zavisno od broja učenika, te koliko je ukupno knjiga prodato na taj način?

Da li Republički pedagoški zavod ima ovlaštenje da može narediti direktorima kupovinu knjiga, koje nisu do obaveznog školovanja, i pri tom odrediti i količinu knjiga koje moraju kupiti?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo prosvjete i kulture nije bilo upoznato sa dopisom Republičkog pedagoškog zavoda, koji je upućen osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, a u vezi kupovine knjige „Jasenovac balkanski Aušvic“, do trenutka postavljanja poslaničkog pitanja uz koje je i predočen predmetni dopis.

U Odgovoru Republičkog pedagoškog zavoda, dostavljenom na zahtjev Ministarstva, ukazano je da su Vlada Republike Srpske i Memorijalni centar Jad Vašem iz Jerusalima  upostavili saradnju 2007. godine, koja podrazumjeva izučavanje zločina nad srpskim narodom po istoj metodologiji koju koristi dražava Izrael za izučavanje zločina nad Jevrejima, i na osnovu čega se svake godine organizuje odlazak profesora iz Republike Srpske na seminar koji organizuje Memorijalni centar Jad Vašem. Obaveza profesora koji pohađaju seminare je da svoje znanje prenesu na kolege u školama i primjenjuju metodologiju izučavanja Holokausa  za izučavanje zločina nad srpskim narodom u predmetima od nacionalnog značaja.

U februaru 2019. godine u Banjoj Luci održana je promocija knjige „Jasenovac balkanski Aušvic“ koja je potpuno posvećena stradanju Srba, Roma i Jevreja u NDH-a i logoru Jasenovac. Nakon razgovora prestavnika Republičkog pedagoškog zavoda i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica zaključeno je i dogovoreno da sve škole u svojim bibliotekama imaju u potrebnom broju primjeraka i knjigu „Jasenovac balkanski Aušvic“, kako bi ista bila dostupna profesorima i učenicima prilikom izučavanja stradanja Srba, Roma i Jevreja u logoru Jasenovac.

 

Republički pedagoški zavod, polazeći od značaja knjige „Jasenovac balkanski Aušvic“, uputio je dopis direktorima osnovnih i srednjih škola da nabave potreban broj primjeraka navedene knjige kako bi ista bila dostupna profesorima i učenicima prilikom izučavanja stradanja Srba, Roma i Jevreja u logoru Jasenovac.

 

Ministarstvo prosvjete i kulture nema podatak koliko je knjiga na taj način preuzeto odnosno kupljeno, te bi za pribavljanje takvog podatka bilo potrebno dodatno vrijeme.

 

                Republički pedagoški zavod, kao upravna organizacija Ministarstva prosvjete i kulture, obavlja svoje poslove u skladu sa člaom 48. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 115/18), kojim je propisano da obavlja između ostalog stručne i savjetodavne poslove u  praćenju, unapređivanju i razvoju vaspitanja i obrazovanja, te u razvoju nastavnih planova i programa.

Imajući u vidu navedeno, a kako nas je i Republički pedagoški zavod obavijestio, nije postojala loša namjera prilikom slanja dopisa direktorima osnovnih i srednjih škola za kupovinu knjige „Jasenovac balkanski Aušvic“, naročito ako se uzme u obzir sadržina i značaj iste.

 

 

 

      Dostaviti:                                                                                                   MINISTAR

       - Naslovu                                                                                                

       - A/a.                                                                                                      Natalija Trivić, mr

 

 

 

 

 

 

Marijana Jošić, VSS za normativne i pravne poslove

Gordana Dukić, načelnik Odjeljenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje

Sanela Kostrešević, načelnik Odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje

Radmila Kocić Ćućić, pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

 

 

 

 

 

17.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10