Narodni poslanik Dragan Čavić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Čavić, Klub poslanika NDP postavio je na Drugoj sjednici održanoj 9. februara 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Da li Administrativna služba Grada Banjaluke može izmijeniti Regulacioni plan na zahtjev Oktan Promet-a na parceli zbog koje je Grad Banjaluka tužila upravo Oktan Promet, osporavajući mu stečeno vlasništvo i kako je moguće da se u ZK Izvadku navedene parcele vlasnika Oktan Promet-a u listu B ne upiše teret sudskog spora po Tužbi Grada Banjaluke?

ODGOVOR:

Broj: 15.02-011-45/15

Datum: 23.02.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik  Dragan Čavić, Klub poslanika NDP, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 09. februara 2015.godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li administrativna služba Grada Banjaluke može izmjeniti Regulacioni plan na zahtjev Oktan Promet-a na parceli zbog koje je Grad Banjaluka tužila upravo Oktan Promet, osporavajući mu stečeno vlasništvo i kako je moguće da se u ZK Izvadku navedene parcele vlasnika Oktan Promet-a u listu B ne upiše teret sudskog spora po Tužbi Grada Banjaluke ?„

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Odredbom člana 52. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13) propisano je da se revizija, odnosno izmjena ili dopuna dokumenta prostornog uređenja vrši na način i po postupku za donošenje dokumenata prostornog uređenja.  S tim u vezi, sudski spor nije razlog da se ne pristupi izmjeni dokumenta prostornog uređenja, odnosno izmjeni predmetnog regulacionog plana.

Pitanje koje se odnosi na upis prava i tereta u zemljišne knjige je u nadležnosti Ministarstva pravde i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                   M I N I ST A R                                                                        

                                                                                                                                                                                 Srebrenka Golić      

                                                                                               

09.02.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9