Narodni poslanik Dragan Čavić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Čavić, Klub poslanika NDP postavio je na Petoj sjednici održanoj  10. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Ministru, Draganu Lukaču

            Da li je Predrag Ćeranić imenovan, postavljen ili izabran na bilo koje mjesto (savjetnika i sl.) u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i ako jeste, na koje, i od kada, i kojim rješenjem?

            Predrag Ćeranić je objavio kolumnu u listu ''Pres RS'' koju je prenijela novinska agencija ''Srna'', a na svom sajtu emitovala RT RS, dana 10.09.2015. godine, u kojoj je na najbezobrazniji način insinuirao da su moje aktivnosti oko forenzičkog vještačenja audio snimka Željke Cvijanović u Holandiji u funkciji organizovanja nasilnog rušenja vlasti u Republici Srpskoj, uz navodnu pomoć stranih obavještajnih službi i nalagodavaca. Ovo nije prvi put da se na ovaj način javno oglašava ista osoba. Ako je zvanično pripadnik MUP-a, od Vas zahtijevam da po tvrdnjama ovog zvaničnika pokrenete istragu putem Tužilaštva Republike Srpske, u skladu sa zakonom. U protivnom ću smatrati da je zbog insinuacija i političke propagande on i zaposlen, kako bi politički diskreditovao sve koji svojim djelovanjem nisu saglasni sa politikom funkcionera vladajuće stranke SNSD.

ODGOVOR:

Broj:

Datum: 18.09.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

GENERALNI SEKRETARIJAT 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Narodni poslanik Dragan Čavić, Klub poslanika NDP-a na Petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 08., 09. i 10. septembra 2015. godine, postavio je ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske sljedeće pitanje:

„Da li je Predrag Ćeranić imenovan, postavljen ili izabran na bilo koje mjesto (savjetnika i sl.) u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i ako jeste, na koje, i od kada, i kojim rješenjem?“

            Predrag Ćeranić je objavio kolumnu u listu „Pres RS“ koju je prenijela novinska agencija „Srna“, a na svom sajtu emitovala RTRS, dana 10.09.2015. godine, u kojoj je na najbezobrazniji način insinuirao da su moje aktivnosti oko forenzičkog vještačenja audio snimka Željke Cvijanović u Holandiji u funkciji organizovanja nasilnog rušenja vlasti u Republici Srpskoj, uz navedenu pomoć stranih obavještajnih službi i nalogodavaca. Ovo nije prvi put da se na ovaj način javno oglašava ista osoba. Ako je zvanično pripadnik MUP-a, od Vas zahtijevam da po tvrdnjama ovog zvaničnika pokrenete istragu putem Tužilaštva Republike Srpske, u skladu sa zakonom. U protivnom ću smatrati da je zbog insinuacija i političke propagande on i zaposlen, kako bi politički diskreditovao sve koji svojim djelovanjem nisu saglasni sa politikom funkcionera vladajuće stranke SNSD.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske koga zastupa ministar mr Dragan Lukač, zaključilo je Ugovor o djelu sa dr Predragom Ćeranićem, doktorom nauka odbrane, bezbjednosti i zaštite, od 1. jula 2015. godine, a čiji predmet je pružanje konsultativnih usluga u razvoju strategija bezbjednosti.

Dr Predrag Ćeranić angažovan je za obavljanje konsultantskih usluga u razvoju strategija bezbjednosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, imajući u vidu njegovu reputaciju kao dr nauka odbrane, bezbjednosti i zaštite, međunarodno priznatog eksperta za bezbjednost, autora više objavljenih knjiga iz oblasti bezbjednosti, kao i niza stručnih radova i tekstova koji su u javnosti zapaženi.

Dr Predrag Ćeranić se u radnom odnosu nalazi u Visokoj školi „Banja Luka Koledž“ i u javnosti istupa kao intelektualac i profesor te škole, a Ministarstvo nema pravo da utiče na njegove lične stavove koje u javnosti iznosi, na njegove radove ili sadržaj njegovih knjiga. 

 

S poštovanjem,          

                                                                                                                             MINISTAR

                                                                                                                 mr Dragan Lukač                                                         

 

 

10.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9