Narodni poslanik Darko Banjac Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Darko Banjac, Slobodni Demokratski srpski klub, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Interesuje me zbog čega nije isplaćena od strane Fonda zdravstvenog osiguranja tranša Specijalnoj bolnici Mlječanica?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-370/17

Datum: 24.08.2017. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Darko Banjac, Slobodni Demokratski srpski klub, postavio je na Dvadesetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. jula 2017. god. sljedeće poslaničko pitanje:

„Interesuje me zbog čega nije isplaćena od strane Fonda zdravstvenog osiguranja tranša Specijalnoj bolnici Mlječanica“?“

ODGOVOR:

Na osnovu informacije dobijene od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond)  vidljivo je da isti uredno izmiruje svoje obaveze prema JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica (u daljem tekstu: Bolnica Mlječanica). Po obračunu sredstava sa 31.12.2016. god. Fond je dugovao Bolnici Mlječanica 84.592,43 KM. Dana 24.01.2017. god. Fond je navedenoj ustanovi doznačio 160.000,00 KM čime je izmirio dug sa 31.12.2016.god., u iznosu od 84.592,43 KM i dio fakture za januar 2017. godine, iako Bolnica Mlječanica nije bila fakturisala usluge Fondu za januar 2017. god.

U sledećoj tabeli dat je pregled fakturisanih usluga i uplata od strane fonda po mjesecima prema Bolnici Mlječanica:

R.B.

MJESEC

FAKTURISANO

DOZNAČENO

1.

Početno stanje

84.592,43

 

2.

Januar

178.278,34

160.000,00

3.

Februar

190.778,33

120.619,26

4.

Mart

190.778,33

162.832,93

5.

April

203.338,32

186.779,59

6.

Maj

190.778,33

192.828,67

7.

Juni

190.778,33

192.776,21

8.

Juli

190.778,33

192.790,36

9.

Avgust (01.08-11.08)

 

202.779,73

UKUPNO

1.420.104,74

1.411.406,75

 

Iz gorenavedene tabele se može vidjeti da Fond uredno izmiruje obaveze po ugovoru sa Bolnicom Mlječanica.

              

 Dostavljeno:                                                                                                                           M I N I S T A R

  1. Naslovu                                            
  2. a/a                                                                                                                  Dragan Bogdanić, dr med.             

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9