Narodni poslanik Darko Babalj Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Darko Babalj, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Koliki su rokovi čekanja za operativne zahvate u bolnicama u RS?

                Navesti rokove po granama medicine i bolnicama.

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-291/19

Datum: 04.07.2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje – Darko Babalj, dostavlja se

Narodni poslanik Darko Babalj, Klub poslanika SDS, postavio je na 5. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11.06.2019. godine sledeće poslaničko pitanje:

„Koliki su rokovi čekanja za operativne zahvate u bolnicama u Republici Srpskoj? Navesti rokove po granam medicine i bolnicama.“

ODGOVOR

U skladu sa postavljenim poslaničkim pitanjem, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je u okviru svojih nadležnosti zatražilo odgovor na predmetno pitanje od bolnica u Republici Srpskoj, od kojih:

 • U JZU Univerzitetska bolnica Foča čekanje na operativne zahvate je u skladu sa odlukama JU Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te priprema bolesnika za operativni zahvat i dijagnostička obrada sa urađenim  operativnim zahvatom nisu duži od mjesec dana. Operativni zahvati iz očne hirurgije metodom fakoemulzifikacije se rade jednom mjesečno uz angažovanje očnog hirurga – konsultanta iz JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Tokom jednog dolaska uradi se najmanje deset operativnih zahvata, čime se redovi čekanja smanjuju,
 • U JZU Bolnica Zvornik ne postoje liste čekanja ni za jednu hiruršku granu.
 • JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica kroz svoju djelatnost ne obavlja operativne zahvate.
 • U JZU Bolnica „Sveti vračevi“ Bijeljina nema listi čekanja na operativne zahvate. Operatvini zahvati se vrše u roku od sedam do deset dana, na način da se upisuje prema redoslijedu, nakon što pacijenti dostave svu potrebnu dijagnostičku medicinsku dokumentaciju.
 • JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj sve pacijente zbrinjava shodno kadrovskoj i tehničkoj mogućnosti, a u suprotnom pacijente upućuje u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Kad su u pitanju elektivni operativni zahvati ni tu nema liste čekanja, izuzev operacije katarakte. Prema evidenciji zdravstvene ustanove, trenutno ima 700 pacijenata koji čekaju na operaciju katarakte, od kojih su neki kandidati za operaciju na oba oka. Vremenski period čekanja na navedenu operaciju je u prosjeku od jednog mjeseca do osam mjeseci, u zavisnosti od prioriteta. Prioritet određuje svaki oftalmolog prema sopstvenoj procjeni, uzimajući u obzir intenzitet katarakte, godište, profesiju, stanje na drugom oku, dodatnu očnu patologiju i opštu patologiju, te opšte stanje pacijenta.
 • U JZU Bolnica Gradiška vrijeme čekanja na planirane operativne zahvate (po granama: hirurški, ortopedski, ORL, urološki i ginekološki operativni zahvati) su do 15 dana iz razloga što pacijenti prije operativnog zahvata moraju kompletirati medicinsku dokumentaciju potrebnu za operativni zahvat (laboratorijski, internistički i anesteziološki nalazi). Nakon kompletiranja potrebne medicinske dokumentacije, pacijentima se radi planirani operativni zahvat, bez čekanja.
 • U JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo rokovi čekanja na operativne zahvate su sledeći:
 1. Odjeljenje za oftalmologiju: do 4 mjeseca,
 2. Odjeljenje za ORL: do 3 mjeseca,
 3. ostala hirurška odjeljenja nemaju liste čekanja.
 • U JZU Bolnica Nevesinje rokovi čekanja na operativne zahvate po granama su sledeći:
 1. opšta i abdominalna hirurgija nema listi čekanja,
 2. ginekologija – klasični operativni zahvati bez listi čekanja, a laparaskopski operativni zahvati do 30 dana,
 3. digestivna hirurgija – operativni zahvati koji se izvode od strane angažovanih inostranih stručnjaka 30 dana zbog postupanja po planu rada i ograničenih sredstava za ovu vrstu namjene po Ugovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
 • U JZU Bolnica Trebinje operativni zahvati  se odmah obavljaju tako da nema čekanja, osim u slučaju dolaska spoljnih (stručnih) saradnika gdje se prave listepacijenata za operacije (konkretno se to odnosi na hirurške i ortopedske, urološke, ginekološke, ORL i oftalmološke pacijente), pa je u takvim slučajevima najduži rok čekanja mjesec dana. Takođe, što se tiče „FACO“ operacija oka, najduže se čeka oko dva mjeseca.
 • JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča kroz svoju djelatnost ne obavlja operativne zahvate.
 • U JZU Bolnica Prijedor ne postoje liste čekanja za operativne zahvate, osim za ugradnju vještačkog sočiva oka, na koji se čeka oko 6 mjeseci, a razlog čekanja je nedostatak  materijalnih sredstava za nabavku sočiva.
 • JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac kroz svoju djelatnost ne obavlja operativne zahvate,
 • U JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske svi operativni zahvati se zakazuju odmah po utvrđenoj indikaciji i u zavisnosti od stepena hitnosti, funkcionalnog benefita planirane operacije i opšteg stanja pacijenta, te da se na operativne zahvate po klinikama čeka kako slijedi:
 1. Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju: do mjesec dana, za operativne zahvate u lokalnoj anesteziji rok čekanja je 7 dana,
 2. Služba za torakalnu hirurgiju: zahvati na štitnim i paraštitnim žlijezdama kod benignih oboljenja do 3 mjeseca, zahvati na plućima se operišu uvijek do mjesec dana čekanja,
 3. Služba za maksilofacijalnu hirurgiju: do mjesec dana,
 4. u Urgentnom centru se rade samo hitni operativni zahvati, tako da liste čekanja ne postoje,
 5. Klinika za dječiju hirurgiju: 5 do 7 dana,
 6. Služba za neurohirurgiju: 7 do 10 dana
 7. Klinika za bolesti uha, grla i nosa: termin za elektivne operativne zahvate je do mjesec dana,
 8. Služba za vaskulčarnu hirurgiju: čekanje operativnih zahvata na arterijama je do mjesec dana, a na venama je duže i iznosi od 1 do 12 mjeseci,
 9. Klinika za urologiju: do 15 dana,
 10. Klinika za očne bolesti: za operativne zahvate na kapcima i konjuktivi operacije se rade odmah ili kroz nekoliko dana, najveći broj operativnih zahvata čine operacije katarakte. Za pacijente koji imaju binokularno lošu vidhnu oštrinu operacija katarakte se radi odmah po dobijanju internističke i/ili  anesteziološke saglasnosti za operativnu intervenciju. Za pacijente koji imaju početnu kataraktu, operativni zahvati se zakazuju kroz godinu dana uz redovne kontrolne preglede na svaka 3 mjeseca. Ukoliko se na kontrolnim pregledima utvrdi pogoršanje vidne oštrine i ovi pacijenti se operišu odmah po dobijanju internističke i/ili  anesteziološke saglasnosti. Operacije ablacije mrežnjače se rade odmah po dobijanju internističke i  anesteziološke saglasnosti za operativnu intervenciju.
 11. Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju: za velike operativne zahvate čeka se do 20 dana, a za male operativne zahvate (operacije žuči, kile...) do 2 mjeseca.

Napominjemo da čekanja za akutna stanja i hitne operativne zahvate nema ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi bez obzira na granu medicine i operativni zahvati se u hitnim slučajevima rade odmah.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                                        MINISTAR

1. Naslovu,                                                                                                                  Alen Šeranić, dr med.

2. a/a.                                                                                                                 

 

 

 

 

11.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10