Narodni poslanik Branko Butulija predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branko Butulija, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Da li je stavljeno u prioritet (i kada će se realizovati) presvlačenje-rekonstrukcija asfalta na magistralnom putu M-6 od Žetulje (Ljubinje) do Marić Međina (Trebinje)?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-343/16

Datum: 04.03.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branko Butulija na Devetoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je stavljeno u prioritet (i kada će se realizovati) presvlačenje-rekonstrukcija asfalta, na magistralnom putu M-6 od Žetulje (Ljubinje) do Marć Međina (Trebinje)?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ DOO Banja Luka, u Planu poslovanja za 2016. godinu planira se izrada glavnog projekta i urbanističko-tehničkih uslova sa planom parcelacije za projekat „Rehabilitacija i rekonstrukcija magistralnog puta M-6, dionice Ljubinje-granica RS/FBiH (Trnovica 1), ukupne dužine 16,6 km i dionice granica RS/ FBiH (Trnovica 2)-Trebinje 1, ukupne dužine 41,9 km. Nakon toga slijedi javna nabavka za izbor izvođača radova.

S poštovanjem,                  

 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9