Narodni poslanik Branislav Borenović Vrhovnom sudu Republike Srpske, između dvije sjednice NSRS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 118-0-SuII-18-000 039

Banja Luka, 05.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Veza: Vaš broj 02/2-08-77/18 od 30.01.2018. godine

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

U vezi Vašeg dopisa broj i datum veze, dostavljamo podatke o neizmirenim obavezama Vrhovnog suda Republike Srpske za 2017. godinu po ekonomskoj klasifikaciji.

411200

Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih

-

411400

Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći

3.331,83

411200

Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga

56.833,27

412100

Rashodi po osnovu zakupa

-

412200

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalinih, komunikacionih i transportnih usluga

4.869,21

412300

Rashodi za režijski materijal

22.364,07

412400

Rashodi za materijal posebne namjene

-

412500

Rashodi za tekuće održavanje

5.139,91

412600

Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

731,89

412700

Rashodi za stručne usluge

19.490,32

412900

Ostali rashodi po osnovu korištenja roba i usluga

3.451,31

510000

Izdaci za nefinansijsku imovinu

786,56

511000

Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu

786,56

511300

Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

786,56

 

UKUPNO

60.951,66

 

Napominjem da su sve obaveze prema dobavljačima koje su nastale do 31.10.2017. godine izmirene, obaveze u iznosu 56.833,27 KM nastale su u mjesecu novembru i decembru 2017. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                                                            Vesna Antonić

                                                                                                                                                          (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9