Narodni poslanik Branislav Borenović Višem privrednom sudu u Banja Luci, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

VIŠI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.
ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 066-0-Su-18-000 060-1

Datum: 02.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

n/r Generalni sekretar dr Marko Aćić

Ulica Vuka Karadžića broj 2

Banja Luka

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

                      Veza-Vaš broj '2/2-08-76/18 od 30.01.2018. godine

Narodni poslanik Branislav Borenović je, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje, koje predstavlja zahtjev za podacima:

'' Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno). Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.''

U skladu sa članom 48. stav 2.,  a u vezi sa članom 9. stav 3. Zakona o sudovima Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 27/12, 14/14, 44/15, 39/16, 100/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

PREGLED NEIZMIRENIH OBAVEZA ZA 2017. GODINU

Na dan 02.02.2018. godine

R/B

Ekonomski kod

Opis

Iznos u KM

1.

4112

Rashodi za v+bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada

316,00

2.

4113

Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata

348,26

3.

4114

Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)

6.581,78

4.

4122

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga

2.879,20

5.

4123

Rashodi za režijski materijal

3.607,62

6.

4125

Rashodi za tekuće održavanje

1.097,96

7.

4126

Rashodi po osnovu putovanja i smještaha

100,03

8.

4127

Rashodi za stručne usluge

699,71

9.

4129

Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih

330,00

10.

4129

Rashodi po osnovu reprezentacije

1.612,77

11.

4129

Ostali napomenuti rashodi

1.379,33

12.

5113

Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

4.743,00

 

 

     UKUPNO

23.695,66

S poštovanjem,

                                                                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                                                      Drago Turkeš

                                                                                                                                                 (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9