Narodni poslanik Branislav Borenović Ustavnom sudu Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: SU-33-1/18

Banja Luka, 22.02.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

GENERALNI SEKRETAR

BANJA LUKA

PREDMET: Poslaničko pitanje, odgovor

Poštovani,

Vezano za Vaš dopis broj: 02/2-08-49/18 od 30. januara 2018. godine u sljedećoj tabeli Vam dostavljamo pregled neizmirenih obaveza Suda na dan 21.02.2018. godine iz 2017. godine po ekonomskim kodovima:

EKONOMSKI

KOD

OPIS

NEIZMIRENE OBAVEZE IZ 2017. STANJE 21.02.2018.

1

2

3

412100

Rashodi po osnovu zakupa

1.170,00

412200

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga

342,66

412500

Troškovi tekućeg održavanja

70,00

412600

Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

860,66

412700

Rashodi za stručne usluge

971,71

412900

Rashodi po osnovu reprezentacije

772,03

NEIZMIRENE OBAVEZE ZA 2017. GODINU

4.187,06

 

S poštovanjem,

                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                            USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                            Mr Džerard Selman

                                                                                              (POTPIS I PEČAT)

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9