Narodni poslanik Branislav Borenović Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, Posebnom odjeljenju, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO, POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: A-44/18

Dana: 09.02.2018.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Veza Vasš dopis broj: 02/2-08-79/18 od 30.01.2018. godine

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Dana 01.02.2018. godine dostavili ste nam dopis gornji u kome tražite odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Branislava Borenovića, a koje se odnosi na podatke o neizmirenim obavezama Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske (u daljem tekstu: Posebno odjeljenje tužilaštva) za 2017. godinu za svaki ekonomski kod pojeinačno.

S tim u vezi dostavljamo Vam tražene podatke za neizmirene obaveze Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva za 2017. godinu po ekonomskim kodovima na dan 02.02.2018. godine:

412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,

             komunikacionih i transportnih usluga                                                      119,34 KM

412300-Rashodi za režijski materijal                                                                   3.545,42 KM

412500-Rashodi za tekuće održavanje                                                                  14.685,69 KM

412700-Rashodi za stručne usluge                                                                            5.806,14 KM

412900-Rashodi za stručno osposobljavanje zaposlenih                                    410,00 KM

                                                                                                                                     ---------------------------

                                                                                                                 Ukupno:               24.566,59 KM

S poštovanjem,

                                                                                                      Zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca

                                                                                                                         specijalni tužilac

                                                                                                                              Dr Miodrag Bajić

                                                                                                                             (POTPIS I PEČAT)

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9