Narodni poslanik Branislav Borenović Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 21.01/051-118/18

Dana: 06.02.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

-Generalni sekretar-

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje;

Poštovani,

Dana 01.02.2018. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dobila je poslaničko pitanje pod brojem 02/2-08-48/18 od dana 30.01.2018. godine u kojem se traže informacije o neizmirenim obavezama koje ova uprava ima za 2017. godinu, upućeno od gospodina Branislava Borenovića, narodnog poslanika.

Ovim putem Vas obavještavamo da je period isplate obaveza Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove još uvijek u toku, odnosno dugovanja koja ova uprava ima iz 2017. godine se sa Jedinstvenog računa trezora isplaćuju i tokom mjeseca februara tekuće godine, što važi i za druge institucije koje su u trezorskom sistemu Republike Srpske.

S obzirom da navedeno nismo u mogućnosti dostaviti tražene informacije dok se ne zatvori period isplate te se sa tim steknu uslovi za izdavanje tačne informacije o eventualnim preostalim obavezama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz 2017. godine.

Imajući u vidu transparentnost koju Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zastupa u svakom vidu svoga djelovanja, pozivamo Vas da nam se obratite ponovo sa navedenim pitanjem kada se steknu uslovi za utvrđivanje iznosa tačnih obaveza, kako bi javnosti predočili istinite informacije na obostrano zadovoljstvo.

S poštovanjem,

Dostavljeno:                                                                                                                                 DIREKTOR

  1. Naslovu;                                                                                         Bosiljka Predragović, dipl. pravnik
  2. Odjeljenju za fin.-rač. poslove;
  3. a/a                                                                                                                      (POTPIS I PEČAT)

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9