Narodni poslanik Branislav Borenović Osnovnom sudu u Srebrenici, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OSNOVNI SUD U SREBRENICI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 082-0-Su-18-000040

Dana: 02.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENRALNI SEKRETAR

BANJA LUKA

U vezi Vašeg dopisa broj 02/2-08-33/18 od 30.01.2018. godine a po osnovu pitanja neizmirenih obaveza koje nisu uplaćene korisniku za period 2017. godine, tih obaveza po ekonomskom kodu su sledeće:

  • 4111-Rashodi za vruto plate u iznosu od 93.012,32KM
  • 4112-Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada iznose 35.877,23KM
  • 4122-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga u iznosu od 9.058,03KM
  • 4123-Rashodi za režijski materijal u iznosu od 6.597,13KM
  • 4125-Rashodi za tekuće održavanje u iznosu 5.279,25KM
  • 4126-Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u iznosu 564,94KM
  • 4127-Rashodi za stručne usluge u iznosu 10.942,20KM
  • 4129-Ostali neklasifikovani rashodi u iznosu od 1.991,44KM
  • 5113-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme u iznosu 9.722,49KM
  • 6319-Izdaci iz ranijeg perioda (advokati 2016. godina) u iznosu 14.403KM.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                                                                     Alić Sead

                                                                                                                                                          (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9