Narodni poslanik Branislav Borenović Osnovnom sudu u Prnjavoru, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OSNOVNI SUD U PRNJAVORU

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

078-=-Su-18-000 043-1

Dana, 09.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Veza broj: 02/2-08-17/18

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

NEIZMIRENE OBAVEZE ZA 2017. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA DAN 09.02.2018. GODINE

Red.

broj

Analitički

konto

Naziv

iznos

1

412313

Rashodi za registratore, fascikle i omote

66,50

2

412514

Rashodi za za molerske radove

960,92

3

412531

Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava

50,00

4

412631

Rashodi za po osnovu utroška benzina

232,40

5

412731

Rashodi za usluge kopiranja, štampanja i sl.

82,89

6

412751

Rashodi za advokatske usluge

12.681,32

7

412759

Rashodi za ostale pravne i administr. usluge

30,00

8

412762

Rashodi za usluge vještačenja

1.999,91

9

412772

Rashodi za usluge održavanja računara

491,25

10

412773

Rashodi za troškove održavanja licenci

746,11

11

412791

Rashodi za obrazovne i edukativne usluge

130,00

12

412799

Rashodi za ostale stručne usluge

54,83

13

412949

Ostali rashodi po osnovu reprezentacije

60,00

14

412973

Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila

306,23

Ukupno:

17.892,36

 

Napomena: Sve navedene obaveze imaju status ''valjanost provjerena''.

Šef računovodstva                                                                                PREDSJEDNIK SUDA

Marica Petrešin                                                                                        Nada Živković

(POTPIS)                                                                                                             (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9