Narodni poslanik Branislav Borenović Osnovnom sudu u Kotor Varoši, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj:073-0-SU-18-000-034

Dana: 02.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

VUKA KARADŽIĆA br. 2

78000 BALJA LUKA

Veza: Vaš akt broj: 02/2-08-21/18 od 30. januara 2018. godine

PREDMET: Dostava podataka

Na osnovu Vašeg akta broj: 02/2-08-21/18 od 30. januara 2018. godine dostavljamo Vam precizne podatke o neizmirenim obavezama za 2017. godinu, po ekonomskom kodu pojedinačno, a prema tabeli kako slijedi:

Red.broj

Analitički konto

Naziv

Iznos

1.

411412

Rashodi za novčane pomoći prilikom rođenja djeteta

1.859,19 KM

2.

412211

Rashodi po osnovu utroška električne energije

1.074,79 KM

3.

412214

Rashodi po osnovu utroška uglja

3.123,90 KM

4.

412229

Rashodi za ostale komunalne takse i usluge

943,44 KM

5.

412311

Rashodi za kompjuterski materijal

6.540,42 KM

6.

412312

Rashodi za obrasce i papir

1.476,94 KM

7.

412313

Rashodiza registratore

31,70 KM

8.

412319

Rashodiza za ostali kancelarijski materijal

250,29 KM

9.

412321

Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće

164,93 KM

10.

412329

Rashodi za ostali materijal za održavanje čistoće

190,19 KM

11.

412333

Rashodi za stručne časopise

970,00 KM

12.

512515

Rashodi za tekuće održavanje centralnog grijanja

386,10 KM

13.

412518

Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada

156,90 KM

14.

412531

Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava

348,00 KM

15.

412532

Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske opreme

138,72 KM

16.

412534

Rashodi za tekuće održavanje

9,00 KM

17.

412539

Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje opreme

245,60 KM

18.

412591

Rashodi za ostalo tekuće održavanje

1.116,07 KM

19.

412631

Rashodi po osnovu utroška benzina

230,00 KM

20.

412723

Rashodi za osiguranje imovine (osim vozila)

119,43 KM

21.

412751

Rashodi za advokatske usluge

21.189,79 KM

22.

412753

Rashodi za usluge prevođenja

30,00 KM

23.

412759

Rashodi za ostale pravne i administrativne usluge

190,00 KM

24.

412762

Rashodi za usluge vještačenja

1.314,74 KM

25.

412773

Rashodi za troškove održavanja licence

746,11 KM

26.

412922

Rashodi po osnovu kotizacija za seminare

320,00 KM

27.

412931

Rashodi za bruto naknade volonterima

1.536,87 KM

28.

412972

Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida

483,18 KM

29.

412999

Ostali nepomenuti rashodi

501,63 KM

30.

511321

Izdaci za nabavku kancelarijskog namještaja

430,45 KM

31.

511341

Izdaci za nabavku opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje

6.288,75 KM

32.

511343

Izdaci za nabavku alarmnih i sigurnosnih sistema

3.158,00 KM

 

 

UKUPNO:

55.565,13 KM

Napominjemo da su gore sve navedene obaveze od strane Osnovnog suda u Kotor Varošu odobrene, status valjanost provjerena, sledeći korak je plaćanje što izvršava Ministarstvo finansija Republike Srpske.

S poštovanjem,

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                                        Zdenka Gajanin

                                                                                                                                    (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9