Narodni poslanik Branislav Borenović Osnovnom sudu u Derventi, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OSNOVNI SUD U DERVENTI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 084-0-Su-Dp-18-000 104/1

Derventa, dana 07.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Vuka Karadžića broj 2

78 000 Banja Luka

Predmet: dostavljanje odgovora na poslaničko pitanje

Veza: Vaš dopis broj: 02/2-08-28/18 od 30.01.2018. godine

Poštovani,

Povodom Vašeg dopisa broj: 02/2-08-28/18 od 30.01.2018. godine obavještavamo Vas da neizmirene obaveze Osnovnog suda u Derventi za 2017. godinu iznose ukupno 32.600,49 KM, a od toga:

1-3.335,78 KM-se odnose na obaveze za pomoć radniku,

2-11.501,48 KM-se odnose na obaveze prema dobavljačima za režijski materijal i

3-17-743,23 KM-se odnosi na obaveze prema advokatima i vještacima za stručne usluge.

Napominjemo da su sve neizmirene obaveze unesene u SUFI sistem i da imaju status ''validno i odobreno''.

S poštovanjem,

                                                                                                                           Sanja Šakotić

                                                                                                        Sekretar Osnovnog suda u Derventi

                                                                                                                             (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9