Narodni poslanik Branislav Borenović Okružnom sudu u Trebinju, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OKRUŽNI SUD U TREBINJU

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 015-0-Su-18-000 063

Trebinje, 13.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

N/R GENERALNOG SEKRETARA Dr. MARKA AĆIĆA

BANJA LUKA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Na upit narodnog poslanika Branislava Borenović, iz Kluba poslanika PDP, a vezano za neizmirene obaveze iz 2017. godine, Okružni sud u Trebinju Vam dostavlja sledeće podatke:

Neplaćene obaveze:

4111-Rashodi za JU Fond solidarnosti                                                                             79,48 KM

4122-Rashodi po osnovu utroška                                                                                       227,35 KM

4123-Rashodi za režijski materijal                                                                            4.160,01 KM

4125-Rashodi za tekuće održavanje                                                                              3.214,65 KM

4126-Rashodi po osnovu putovanja i smještaja                                                           231,45 KM

4127-Stručne usluge                                                                                                         25.267,45 KM

4129-Ostali nepomenuti rashodi                                                                                    349,12 KM

UKUPNO:                                                                                                                                 33.529,52 KM

S poštovanjem,

                                                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                            Bojan Stević

                                                                                                                (POTPIS I PEČAT)

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9