Narodni poslanik Branislav Borenović Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

 

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 067-0-Su-18-000-080

Dana, 07.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

U vezi sa Vašim Dopisom broj: 02/2-08-14/18 od dana 30.01.2018. godine kojim ste nam dostavili poslaničko pitanje o neizmirenim obavezama za 2017. godinu, Dopisom broj: 067-0-Su-18-000-070 od dana 02.02.2018. godine obavijestili smo Vas da su neizmirene obaveze iz 2017. godine za Oktužni privredni sud u Prijedoru u ukupnom iznosu od 20.887,99 KM a odnose se na konto 223111-obaveze prema dobavljačima.

Kako su dana 02.02.2018. godine izvršena sva plaćanja neizmirenih obaveza, to Vas obavještavamo da Okružni privredni sud nema neizmirenih obaveza za 2017. godnu.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                  Predsjednik suda

                                                                                                                              Dijana Mazalić Nović

                                                                                                                               (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9