Narodni poslanik Branislav Borenović Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, između dvie sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJELJINI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 59-0-Su-18-000060

Dana: 05.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

N/R Generalni sekretar

PREDMET: Odgovor na dopis

Na osnovu Vašeg dopisa broj 02/2-08-10/18 od 30.01.2018. godine dostavljamo Vam tražene podatke.

Neizmirene obaveze za 2017. godinu

4112-Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih                                  3.440,63

4121-Rashodi po osnovu zakupa                                                                              18.427,50

4122-Rashodi po osnovu utroška energije                                                          2.789,60

4123-Rashodi za režijski materijal                                                                      1.804,22

4125-Rashodi ze tekuće održavanje                                                                            430,02

4127-Rashodi za stručne usluge                                                                                 1.525,73

4129-Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih                                              530,00

4129-Ostali rashodi                                                                                                                    75,00

5113-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme                                                                999,00

                                                                                                              UKUPNO                         30.021,70 KM

 

Dostavljeno:                                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

1.Naslovu                                                                                                                  Božana Gužvić

2. Su-arhivi                                                                                                         (POTPIS I PEČAT)

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9